John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Sverige

Aron Flam – boken En svensk Tiger

En bokutgiven namngiven efter en slogan ”En svensk tiger” från en kampanj från andra världskriget, en kampanj för en kampanj för att få folk att vara tysta om saker som kunde hota rikets säkerhet. Något som denna bok verkar vara, så farlig att man vill censurera boken och till och med stämma Aron Flam för påstådda upphovsrättsbrott och riskerar skadestånd och vite på 500 000 för att skrivit denna bok.

Bilden En Svensk Tiger skyddas av upphovsrätt intill utgången av år 2042. Den ekonomiska upphovsrätten innehas av Beredskapsmuseet.

Källa: wikipedia

Sedan så har ägarna till denna bild stämt Försvarsmakten för att de använt symbolen och inte fått betalt för den, under kriget och efteråt. Ska sägas att de blev erbjudna 900 000 för bilden men de tackade nej och ingick en förlikning där döttrarna fick 300 000 var och beredskapsverket 100 000.

Boken handlar om hur socialdemokraterna hade hanterat situationen under andra världskriget och om tystnadskulturen i Sverige. Att Sverige var mycket samarbetsvillig med nazismen, bl.a. att man lät tyska transporter på svensk mark. I början av kriget var regeringen mycket pro tysk om inte sympatisk. Boken tar även upp hur man medvetet har tystat ned regeringens inblandning och vad som egentligen inträffade i under och efter andra världskriget och hur svenska folket blivit lurade av den socialdemokratiskt ledda regeringen. Hur regeringen behandlade judar genom att skriva ett J i passet. Att Sverige var tvungen att betala ett skadestånd för vårt beteende är något man aldrig fått höra. Men vi lever i ett land med tystnadskultur så sådant kan lätt tystas ned.

”Aron Flam säger att han redan innan tillslaget har kontaktats av Beredskapsmuseets advokat.

De ville inte att jag skulle fortsätta att använda min tiger, men jag anser, precis som jag misstänker att de gör, att det här är den centrala symbolen för den svenska tystnadskulturen under kriget men också framåt – sedan dess. Det är ju väldigt svårt att driva med tystnadskultur om man inte får nämna den, säger han.”

https://www.svt.se/kultur/aron-flam-gjorde-parodi-pa-en-svensk-tiger-riskerar-boter-pa-en-halv-miljon-kronor

”Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke säger till TV4 Nyheterna att det är en ovanlig åtgärd.

– Det här låter som en överreaktion av upphovsrättsinnehavarna. Jag tycker det är märkligt att det allmänna i form av en åklagare vidtar en såpass drastisk åtgärd som att ta hela upplagan i beslag.”

https://www.boktugg.se/2020/06/13/polisen-beslagtog-bok-av-komikern-aron-flam-for-upphovsrattsbrott-ljudbok-fortfarande-kvar/

”Flams arkivforskning har behövt röra sig utanför Sveriges gränser. Av 1 800 hyllmeter dokumentation i Sverige från denna period återstår bara 54 hyllmeter. Resten är utgallrat. Och det är i framför allt amerikanska arkiv, där urkunderna finns intakta, som Sveriges historierevisionism blir tydlig.”

Bokens styrkor är inte bara de nya fakta som kommer fram utan kanske framför allt när Flam gör nedslag i den svenska samtiden. Det är i samtidsbetraktelserna som effekterna av både det svenska sveket och förnekandet av detta blir smärtsamt uppenbara. Sverige har levt i en lögn i 70 år och har utvecklat ånyo något som präglade Sveriges agerande under 1930- och 1940-talet. Toleransen inför de intoleranta. Toleransen inför nazismen. Idag är svenskarna toleranta inför en annan motsvarande ideologi, islamismen men det är en annan historia även fast det finns kommunicerande kärl dem emellan. Likväl är det genom samtidsbetraktelserna detta svenska nationella särdrag blir tydligt.

Men frågan är, var det bara upphosrättsbrott som ligger bakom denna polisanmälan som ledde till att man gjorde en polisrädd och konfiskerade 5000 böcker och till och med vill få de som köpt boken att lämna tillbaka den. Hela historien känns konstigt, hur ofta händer liknande saker i Sverige och varför går man in så hårt i detta fall. Det känns som om någon vill begränsa tillgången till boken och att man inte vill att svenska folket ska få reda på hur socialdemokraterna betedde sig under kriget och efter.

Att denna bild i överhuvudtaget är intressant att bråka om, en bild som är 70 år och inte har något större betydelse. Så allt känns som om det är något som inte stämmer. Antingen ren girighet eller så ligger det något mer syniskt bakom, varför begärde inte beredskapsverket att Aron Flam betalade royalties istället för att ta bort boken.

Det verkar som att i Sverige så blir det allt svårare med yttrandefrihet. Är säker på att liknande händelser kommer att hända för man ser hur fler och fler kritiska röster tystas. Vi kommer att få en mer tystnadkultur i Sverige för vi har redan den idag för många inklusive mig själv vet om att man inte kan prata öppet och vara kritisk. När man tystar det som hänt och tystar det som händer idag så är vår frihet under hot och tydligen varit det under en längre tid än man trott.

De som vill tysta sanningen är lögnare som hatar all sanning!

Köp boken!

Lämna ett svar