John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Kristendom

Pauls upp ock ned vända kors

Petruskorset eller Pauls upp ock ned vända kors har en viktig symbolism som har att göra med människans köttsliga natur medan Jesus Upprättakors symboliserar det andliga. Vi människan med vår fysiska del är av satan medan själen ifrån gud. Eller med färger symboliserar den fysiska delen av blått medan den andliga delen av rött.

Det är därför som Jesus säger till Paul

Matteus evangeliet 16:23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.”

Så det är vi människor som är av satan och vi lever i en kropp som egentligen är vårs själars fängelse och enda vägen till frihet är via Jesus och det är därför han kom, för att befria oss!!

Den mänskliga kroppen består till stor del av kol. Kol är grundämne 6 i det periodiska systemet och består av

6 Neutroner

6 Elektroner

6 Protoner

Vi är av satan därför 666 som står för det fysiska eller vår kropp som är ett fängelse för själen. Pauls kors symboliserar vår syndiga del och eftersom Paul inte ansåg att han var värdig att korsfästas som Jesus så bad han om att bli korsfäst upp ock ned. För kristna så symboliserar detta ödmjukhet, att Paul såg sig inte som värdig på samma nivå som Jesus.

Det är vad detta kors symboliserar och det är därför satanister använder detta kors.

Det upp ock ned vända kors symboliserar den fysiska kroppen.

Det uppåtvända korset symboliserar anden.

Har vi inte Jesus i våra liv så lever vi i lögn och blir lätta offer för all den manipulation som försiggår i denna värld samt ser inte klart eller förstår varför denna värld verkar gå åt helvete för det är vad den gör. Det finns enormt mycket lögner och den enda vägen till sanningen är Jesus och för att faktiskt kunna sortera ut vad som är lögn och kunna se sanningen så behöver vi Jesus i våra liv.

Det är därför jag döpt min blogg/hemsida till attfinnasanningen och då menar jag genom guds hjälp! För det är ingen annan som kan få en att verkligen förstå allt!

Lämna ett svar