John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Kristendom

Chair of St. Peter vad den symboliserar

Många gånger har man undrat vad följande verser symboliserar. För dessa verser har en större betydelse än vad man oftast inte förstår och framför allt missförstås.

Psaltaren 82:6 ”Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner. 

Psaltaren 82:7 Men ni måste ändå dö som människor dör, och falla som var furste faller.” 

Sanningen är att dessa verser symboliserar vårt fall ifrån himlen, eftersom vi människor är de fallna änglarna som lurades till att följa lucifer/satan eftersom vi vände gud ryggen.

Vad dessa verser handlar om är att vi var en gång änglar men eftersom vi valde satan över gud och följde honom, så föll vi i onåd med gud och föll samtidigt med satan men vi har fått en andra chans och förlåtelse av gud. Denna förlåtelse är att leva som människor i en kropp som egentligen är vårt fängelse under vår tid på jorden. En tid som vi får på oss för att återigen komma till gud med fri vilja. Det är detta som är arvsynden handlar om och inte enbart för att Eva åt av äpplet i Eden.

Det är därför vi ska be gud om förlåtelse, genom att i bön be om förlåtelse och sedan få förlåtelse i dopet. Om vi inte gör det så har vi faktiskt erkänt att vi följde satan och fortsätter göra det. Ungefär som att vi skrivit på ett erkännande eller kontrakt på att vi medvetet valde satan. Vi hamnar helvetet något som inte hade behövt hända, för gud vill att vi ska vända oss till gud, men oftast gör vi det inte, utan väljer att gå efter vår egen vilja, en vilja som vi har gått på när vi har lyssnat på de som manipulerar och inte förstår, eller ännu värre medvetet bedrar.

Det är vi som är de stjärnor som draken drog med sig och kastade ner på jorden, det är vad Chair of St. Peter i Vatikanen symboliserar, änglar som faller genom portalen och sedan föds som människor.

Uppenbarelseboken 12:3 Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. 

Uppenbarelseboken 12:4 Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det.

En bild som visar inomhus, byggnad, bord, sitter

Automatiskt genererad beskrivning

En bra video av TheJonathankleck som visar hur allt hänger ihop och varför man måste återskapa kontakten med gud.

Darkness From the 6th Hour unto the 9th Hour

Lämna ett svar