John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Media, Sverige

Nedvärdering av Sverige och Svenskar

Hel tiden får vi höra en massa negativt om nationen, nationalism, patriotism att man är en dålig, ond person, trångsynt mm för att man vill leva i vår egen nation Sverige.

Varför har man dessa åsikter varför finns detta hat mot nationen Sverige och även hela Europa, då media och politiker och andra föraktar oss som tycker om nationen och är nationalister. Varför denna direkt snedvridna och absurda åsikt om nationen som något ont, felaktigt.

Det som allt tydligare kommer fram med alla de stora tidningars uttalanden är var deras lojalitet är och det är inte hos svenska folket eller något annat folk för den delen. Alla som utgör ett hot mot denna agenda kommer att smutskastas förnedras och kallas alla dåliga saker som finns i boken. Ett tydligt exempel på det är Trump.

Sanningen är sätt om man vill vara på rätt sida så ska man vara nationalist eller patriot, för nationen utgör ett skydd för de som bor i detta land. Men tyvärr så slänger våra politiker bort friheten.

Problemet är när en socialist tänker på nationalism så tänker denne på en diktatur och Hitler vilket inte är sant som alltid när det gäller en socialist. En socialist bryr sig inte om fakta som går emot deras värderingar men förlitar sig mer på åsikter än fakta och logik. Ofta märker man att en socialist ofta är dåligt påläst och kommer mer med åsikter än fakta i sina argument. Tyvärr så är majoriteten av journalister vänster och ofta en person som drivs av sina åsikter och inte fakta. De söker ”fakta” som städjer deras åsikter men då utan kritiskt tänkande om denna fakta verkligen stämmer.

Påståenden från Aftonbladet:

”Nationalismen ville vara en enande kraft, även om den i praktiken bekämpade demokratin.”

Nationalism har inte använts till att bekämpa demokrati utan egentligen utnyttjats som så många andra saker att lura och bedra folk. Ett typexempel är att man yttnutjar dessa inför krig som ett bra exempel är första världskriget. Men vad har inte uttnytttjats för någons egen agenda eller mål. Men som ide så är nationalism något positivt som faktiskt sammanbinder folk med samma ursprung något som idag hotas alltmer framför allt i kristna europeiska länder.

”Men historielösheten är inte bara ett bekymmer för nazister som önskar att det funnes fler svenska slagfält som dränkts i nationens blod.”

Typisk kommentar från en person med ett förtäckt Sverige hat, tyvärr så hittar man dessa ofta inom svensk media oavsett var de vill få oss att tro.

”Hon drömmer om att upprätta ett museum över demokratins historia. Ett monument över den i dag så blygsammaarbetarrörelsen som gömt undan sina symboler i arkiv när de egentligen hör hemma på ett revolutionsmuseum över demokratins genombrott.”

”Det är klart vi ska fortsätta äta rutten fisk och potatis. Men inte för att det är ”svensk kultur” utan för att påminna oss om att det var en både blodig och långvarig kamp för att ordna välstånd och kylskåp åt alla.”

Dessa kommentarer är bara ett litet bevis på vår journalist snedvridna åsikter och inte ovanligt ett självhat och ett förtäckt förakt mot Sverige och svenska folket som inte vill leva i ett samhälle som makten formar mot majoritetens vilja. De ser sig som demokratins försvarare men är egentligen demokratins största hot. Agens medier arbetar alla för att inskränka yttrandefrihet för många har tröttnat och fått upp ögonen för deras ensidighet och lögner. Medier ser demokrati som något positivt enbart om man har rätt åsikt och enbart skyddar de personer som har deras värderingar.

Nationen är något positivt för de som bor i detta land liksom det är positivt för alla andra folk som vill bestämma över sin utveckling. Skapar en gemensamhet och känslan med de som man har något gemensamt med, men som vanligt vill man ofta inom vänstern bryta ned allt som är positivt och skapa ett samhälle där man inte har något utan bara lever för dagen.

Lämna ett svar