John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Media

Påståendet från DN: att demokratin är under hot från sociala medier.

Denna artikel kunde mycket väl skrivits av vilken annan tidning som helst eftersom dessa åsikt har de flesta ”gammal” medier. Sanningen är att våra medier ljuger för oss, undanhåller händelser och fakta, förvränger och direkt förfalskar vad som händer, vilket det finns många bevis på. Saker som ett riktigt mediebolag hade skrivit om. Att som DN påstå att demokratin hotas av sociala medier är ett rent skämt och en stor lögn.

Följande utdrag ifrån vad DN påstår vilket alla är en lögn, för om man har ett fritt öppet samhälle så hade det inte varit så att vi hade haft problem med våra medier. Om de hade just varit ärliga och sagt sanningen så hade Sverige och Europa inte haft dessa problem som vi har idag. Påstående från DN som alla är i detta fall falska och bevisar hur journalismen idag inte har någon moral eller heder längre. Utan kan skriva vilka lögnaktiga påståenden som helst.

”Från politiskt, medialt och forskarhåll finns nu alltmer bevis för att sociala medier är skadliga för demokratin.”

Man vill hjärna påstå att man går efter forskning och de källor som man använder är också mycket kontrollerade och vinklade och kan inte anses som korrekta.

”Främst skadas tilliten till samhällets institutioner och politiskt deltagande, grund­pelarna för vår demokrati.”

De som har gjort att folk tappat förtroende för institutioner är hur politiker och medier har ljugit för folket vilket många har insett. Så om någon ska beskyllas för detta är alla byråkrater, politiker och journalister och inte sociala medier inte heller enskilda individer.

”Brexit hade knappast varit den brittiska folk­omröstningens resultat om inte för sociala medier.”

Brexit inträffade just för att politiker inte bryr sig om det engelska folket utan gick över dom och brydde sig inte om vanligt folk. Att makten inte tycker samma sak visar bara vilken attityd makten har vilket rättfärdigar brexit.

”Främlingsfientliga partier i Europa hade knappast fått genomslag om inte för utnyttjandet av Facebookgrupper, Youtube och Twitter.”

Orsaken till att folk inte vill få in mer utlänningar har att göra med att man vill leva med sitt eget folk vilket är i högsta drag något helt naturligt.

”Nyhetsutbudet globalt har sedan Donald Trumps tillträde dominerats av hans twitterflöde.

Från Steve Bannon-associerade Breitbart News och Vladimir Putins trollfabriker sprids tvivel om demokratiska institutioners trovärdighet. Allt detta kan seriösa och demokratiska politiker och media konstatera.”

Vad annars kan media beskylla för om inte Putin och Trump som båda gör ett bra jobb för sitt eget folk vilket media och den indoktrinerade vänstern inte tycker om. Trots att mullerundersökningen helt befriade Trump så fortsätter de att försöka få oss att tro på Rysslands inblandning. Inga av de etablerade partierna som medier stöder kan inte anses som seriösa eller demokratiska ett bra exempel på är brexit och just invandring då politiker och medier struntar i vanligt folk.

”The Guardian presenterar rankningar av populism bland världens ledare. Forskare visar hur sociala medier, till skillnad från internet generellt, leder till polarisering.”

Det som verkligen orsakar polarisering i samhället är att det finns en del av folket som tyvärr lyssnar allt för mycket och enbart på de etablerade medierna och inte söker andra medier och utvärderar vilka som säger sanningen.

”Självförstärkning av åsiktstendenser blandas med självbekräftelse och narcissism. Resultatet är förödande för det demokratiska politiska samtalet som måste bygga på medmänsklig respekt och fördragsamhet med den politiska motståndarens åsikter.”

Återigen så beskriver dom sig själva men ljuger sedan vidare. Dagens medier har mindre och mindre någon form av moral och heder.

”Det är viktigt att förstå att styrkan i vår svenska demokrati byggs upp redan i skolan, snarare än när man fått rösträtt eller eventuellt går med i föreningslivet eller i ett parti.”

Som liten så kommer jag ihåg hur man faktiskt blev indoktrinerad i socialism ifrån skolan och medier som hade en mycket ensidig rapportering. En indoktrinering som jag tack vare sociala medier fick upp ögonen på, samt på vad som händer i världen.

”Tilliten till traditionella medier såsom tidningar, radio och tv förstärker däremot kraftigt tilliten till både samhälleliga ordningen.”

De ”traditionella” medierna har med sin felaktiga och lögnaktiga rapportering skapat klyftor i dagens Sverige mellan de som är mer öppna till vad som händer i Sverige mot de som sällan läser och tror blint på vad de skriver.

”Ett undantag i Europa när det gäller tillit till institutioner och framtida politiskt deltagande är Sverige. I vårt land tycks politiskt deltagande, såsom 14-åringar i svenska skolor själva uppfattar det, bero mindre på tillit till samhällsinstitutioner eller tillit till några typer av media, vare sig traditionella eller sociala.”

”Det är viktigt att förstå att styrkan i vår svenska demokrati byggs upp redan i skolan, snarare än när man fått rösträtt eller eventuellt går med i föreningslivet eller i ett parti. Demokrati är således något man socialiseras in i, långt innan rösträttsålder, prenumerationer på medier, arbetsliv och valdeltagande. Det är något som statsvetenskapen, men också media och politiker, bör beakta. Demokrati som politisk kultur skapas i ung ålder. Och då är faktiskt sociala medier ett hot.”

Tyvärr så har man lyckats med indoktrineringen i skolan mycket bra men medan skolresultaten försämras något som är i deras ögon sekundärt. Skolan sysslar idag mer med indoktrinering än utbildning. Därför ser man många unga som blint tror på klimatförändringar, socialism medan barnen ska bli mindre ifrågasättande och kritiska till vad makten sysslar med.

Det verkliga hotet mot demokratin är medier, politiker och en dåligt informerad allmänhet.

Det verkliga hotet mot demokratin är att medier blivit så mäktiga och har en så koncentrerad ägande. Ett annat stort hot är att en majoritet av folket lyssnar på dessa medier och läser så få olika medier och framför allt med andra åsikter. För det hade varit hälsosamt om folk hade läst flera olika medier och källor. Men många läser inte dessa därför all demonisering av de som inte följer åsikts normen och har andra åsikter genom att smutskasta dessa genom att anklaga de för att vara allt ifrån högerextrema, rasist, ett bra exempel är Adaktusson. Tyvärr så är det också många som tror på det som dessa mediebolag skriver utan att ta reda på verkligheten. Men tyvärr så är det svårt för många att slita sig från frön lögnen och söka sanningen.

För grunden för demokratin är yttrande friheten och att folk är kritiska mot medier och politiker så att de inte börjar inskränka på yttrande frihet och demokratin. För en diktator tystar först medier som är kritiska och skriver sanningen om regimen och inte ovanligt varnar befolkningen för vad som händer och eventuellt kommer att inträffa. Genom att helt enkelt att stänga ner kritiker, fängsla personer med vad man anser fel åsikter. Vilket är något som händer alltmer i väst och det oavsett vilket land man lever i.

Medier har liksom deras aktivister och de stora teknikbolagen på nätet som Youtube, Twitter och Google arbetar aktivt för att begränsa tillgång till plattformar för de som skriver sanningen om till exempel politiker, invandring, islam, konspirationsteorier etcetera. Framför allt har man stängt ned konservativa och kristna kanaler och andra som säger sanningen och inte de som ligger bakom våldet och hoten.

Våra medier har vant sig med ett något som man kan betrakta som ett journalistiskt monopol. Att det blir konkurrens om läsare är bara hälsosamt för demokratin och yttrandefrihet. Men eftersom våra medier inte tycker om att andra än dom har möjlighet att skriva om vad som händer i Sverige, Europa eller världen. Så vill de stoppa möjligheten för andra för de är oroliga för att svenskarna ska få upp ögonen på vad som händer i Sverige.

Så det enda man kan göra för att verkligen få reda på vad som händer i Sverige är att söka sanningen och riktiga fakta själv. Det största hotet mot Sverige är tystandet av individer som har andra åsikter oavsett vad de har, rätt eller fel. Tystar man oppositionella så kommer Sverige att bli som dessa länder som alla de riktiga flyktingar har flytt ifrån.

Personligen så har jag tappat all förtroende för dessa medier de senaste åren och ser de som det stora hotet mot yttrandefrihet och därmed demokrati. För hotet mot demokratin kommer ifrån de som vil begränsa yttrandefrihet, vilket är de etablerade mediebolagen som tysta oppositionen på samma sätt som i en diktatur. I en demokrati skall alla ha rätten till att uttrycka sina åsikter även om dessa är felaktiga eller inte är omtyckta om alla. Skillnaden är förtal som praktiseras av de som inte gör något annat än hatar.

Hotet mot vår demokrati, yttrandefrihet kommer ifrån de gammal media, politiker i de etablerade partierna och andra organisationer som sprider desinformation.

Källa

https://www.dn.se/debatt/sociala-medier-ar-ett-hot-mot-demokratin-i-europa/

Lämna ett svar