John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Media, Sverige

Meidas manipulation av svenska folket

Vi tror att mediabolagen med alla deras tidningar och TV kanaler skriver om saker som berör läsarna med trovärdiga fakta och information. Att de avslöjar korruption och informerar läsarna om viktiga händelser i Sverige och världen. Detta är vad vi förväntar oss ifrån media, att de ska stå upp för demokrati och yttrandefrihet, som de borde, men tyvärr så är det inte så.

Istället så manipulerar medier sina läsare, något som händer ofta. Denna manipulation är svårt att upptäcka, eftersom de gör det så trovärdigt så vet man inte hur de går tillväga och inte är uppmärksam så är det lätt att man går på det. Något som jag själv gjorde då jag trodde blint på det som media skrev. Men idag så har jag en helt annan uppfattning om media, vilket jag är glad över.

Det som jag märkt är att mediebolagen använder flera olika tekniker för att manipulera oss tittare och läsare. Tänker ta upp några av de tekniker som jag själv märkt att de utnyttjar. Det finns säkert flera men dessa är de som jag sett oftast används.

Undanhållande av sanningen

Oftast så undanhåller de fakta för sina läsare som enligt dom inte passar in i hur vi svenskar ska se världen. Utan när en läsare inte får se vad som verkligen händer i sin omgivning i övriga Sverige eller i världen så påverkar det läsarens åsikter. Eftersom en individs åsikter anpassar sig efter saker man läser och ser i sitt dagliga liv. Så undvika man att skriva om viktiga händelser så får läsaren en snedvriden och verklighetsfrånvänd syn på världen, eftersom läsaren saknar riktiga fakta för att kunna fatta korrekta beslut. Något som är speciellt viktigt inför val men även i vardagen.

Distrahera läsaren

Att komma med många historier som inte betyder så mycket, men gör att läsaren bortser ifrån viktigare händelser. Gör att läsaren mer begränsad i vad denne läser.

Komma med rena bluffhistorier

Ett annan vanlig teknik som faktiskt är mycket vanligare än man tror är att journalister kommer med rena bluffhistorier när de saknar verkliga händelser att rapportera om. Problemet för läsaren är att man inte vet om detta är en bluff. Orsaken till att de kan använda sig av denna teknik är att de vet om att en majoritet inte ifrågasätter och inte söker fakta om det medierna rapporterar om. Så därför kan medier skriva om nästan allt utan att de blir ifrågasatta eller behöver komma med källan till sina påstående.

Att vinkla berättelsen

När mediebolagen får ta upp något som de egentligen inte vil skriva om, så först skriver de om händelsen och förklarar vad som hänt. Men efterhand så försöker de bortförklara eller förminska det som har hänt, så att majoriteten av läsarna inte ska lägga så mycket vikt på artikeln och ge en annan förklaring till det inträffade.

Skuldbelägga och idiotförklara

Ett annan effektiv metod är att försöka skuldbelägga läsaren. Om läsaren gör något som medierna inte tycker att de ska göra så kommer de med anklagelserna att man är en dålig person. Ibland så kommer de med direkta anklagelser om läsaren gör på detta sätt så ör man en idiot och borde tänka om. Man kan säga att de idiotförklarar en person som inte gör som de tycker.

Stämpling eller karaktärsmord

Allt som är nödvändigt för att förstöra en persons karaktär offentligt är att ta den personen och koppla dem till något som läsarna inte tycker om. Då vill de koppla personen till någon lagbrytande, tvivelaktig, person, organisation eller handling. Även om det inte är sant, kommer det att lämna ett mörkt oklarhetsmoln i sinnet hos de som läser detta. Det är därför som förtal är så effektivt, när det gäller att förstöra den som de ser som sina fiender. Samma sak gäller om att anklaga en person i en grupp för något som personen anses har gjort, så kommer folk att ställa sig oftast på den som gjort anklagelsen utan att ifrågasätta. Media kommer aldrig att erkänna att de gör det.

Förlöjliga de med felaktiga åsikter

Att på olika sätt nedvärdera och förlöjliga en person och att person att framstå som tokig eller galen. Ett sätt är att associera en person mot något som vi anser är galet eller dårskap utan att vi märker det. Ett sätt är att visa en persons ansikte bredvid där man skrivit eller visat en bild av en galen person som vi alla känner till men som får oss att association denne person till för personen att framstå som galen.

Ett sätt att förlöjliga en person är att bjuda in personen och utsätta honom för en situation där personens åsikter ifrågasätts samt ifrågasätta varifrån informationen kommer ifrån medan man pekar på forskning som tydligt motbevisar honom.

Ett annat sätt är att direkt kalla en person för olika nedlåtande påståenden som att personen är en narcissist, har storhetsvansinne, inte vet vad denne gör, oerfaren mm.

Användning av ”experter”

Att använda sig av ”experter” är något som media använder för att få legitimitet i sin påståenden. Inte för att de så kallade experterna behöver vara det, men det är något läsaren oftast inte vet något om. Detta är något som jag märkt är vanligt, då de tar in en person med felaktig åsikt eller låter dessa experter debattera mellan varandra.

Ett bra exempel är debatter på TV med en panel med intellektuella, forskare, journalister etc. som väljs ut för att det ska på ytan ses som en ärlig debatt. Men experterna är handplocka för att de har samma åsikter som medierna.

I andra fall så tar de bara en person som representerar den sida de ogillar, en person som i mediernas syn har fel åsikt, som sedan får sitta och bli grillad framför alla tittare. Medierna går ofta undan som balanserade och har visat hur felaktig en persons åsikter är.

Att göda läsarens självförtroende

En teknik som media använder är att man förbättrar självförtroendet hos läsaren samtidigt som media korrigerar läsarens åsikter. Man skriver positivt om de som media anser gör rätt och hur man blir en god medborgare. Så förmedlar media en bild av att de gillar läsaren och att de respekterar dem. Det gör att läsaren lättare kan acceptera dem. Detta är en metod som är bra att använda för att demonisera personer organisationer som media inte tycker om. Allt media behöver göra för att skada deras motståndare är att göra en nyhet om dem och helst ofta och flera medier samtidigt. Media börjar och stänger rapporten med negativitet och tvivel. Detta lämnar ett svart moln över motståndarens karaktär och vilket gör att denne får liten eller inget förtroende från läsaren.

Genom att förbättra självförtroendet hos läsaren för att få denne att tro att den är på rätt sida om sanningen och en känsla av att de har rätt. Så kommer personen att sluta att läsa kritisk eller bry sig om de andras åsikter och även anse sig ha rätten att läxa upp en person med annan och felaktig åsikt.

Detta är något man ofta märker på folk som enbart lyssnar på vad mediabolagen skriver. Att man har ett stort förtroende på att man vet och att man har rätt utan att egentligen gjort en kontroll av fakta själv. Ett bra sätt är viralgranskaren som media ger ut då det ger en person en stor tro på att denne är på rätt sida om sanningen.

Anklaga andra för fake news

Det började med Trump som anklagade medierna för att vara oärliga och ge ut fake news. Sedan dess så har flera medier i sin tur anklagat andra framför allt kritiker för fake news. Så vem är de som egentligen ger ut fake news. Vem är det som ger ut fake news om inte de som har något att dölja och inte tycker om att bli anklagade. Enligt min egen åsikt så ska man alltid undersöka medias påståenden inte alltid men ofta för att efterhand kunna sortera ut sanning mot lögn något som är svårare än vad man tror, ibland så går det lätt men det som beror på ämnet.

Repetera lögner

Att repetera en lögn så att folk till slut tror att den är san och då framför allt av flera olika medier samtidigt, är en taktik som fungerar mycket bra. För när folk får höra lögnen från flera håll samt ofta, så ges den en legitimitet och trovärdighet. Oupphörlig upprepning av en lögn registreras till slut som sanning i massans sinne. Masshysteri kan skapas genom att upprepade gånger rapportera om rena lögner.

Det är precis som Joseph Goebbels, Adolf Hitlers propagandaminister sade att om ”Du upprepar en lögn tillräckligt ofta blir det sanningen.” Några av de mest framgångsrika tyrannerna i historien använde stora känslor och upprepningar till sin fördel.

Skriver sanningen

Enstaka gånger komma med intressanta fakta som ger något – fast det är ett undantag och något man sällan ser i dagens tv eller tidningar. Händer om det har hänt något som inte påverkar den agenda som media har till uppgift att förmedla till sina läsare. Eller så skriver man om något som faktiskt inträffar men oftast med en bortförklaring. En orsak är att de då kan påstå att de tagit upp båda sidor även om man bara skrivit mycket lite om detta. Oftast så tonar man ner det och trivialiserar man ämnet. Gärna få folk att se det som mindre viktigt eller en annan förklaring.

Testa läsarens åsikter

Detta används när medier vill testa opinionen inom ett ämne, de skriver om ämnet men enbart för att få en reaktion som antingen kommer eller uteblir. Orsaken är att de vill se hur samhället skulle reagera när de vill införa en ny norm eller agenda.

Slutsats

När medier av olika slag påverkar en på ett sätt som man faktiskt inte vet om eller tänker på, man är lätt att påverka och manipulera ens åsikter så at de ändrar sig efter den norm som medierna vill. Något inträffar idag och det går snabbt när alltfler faller för denna manipulation.

Så läser man tidningar och ser på nyheter som förmedlas av dessa bolag, så blir man lurad och får en snedvriden verklighetsbild och oftast inte tänker som man ska. Eftersom många tror att vi lever i en öppen demokrati med yttrandefrihet och att dessa mediebolag förmedlar sanning, något som i en demokrati är lätt att tro.

Det man borde göra är att lära ut hur lätt det är att indoktrinera massorna och hur media, regeringar, religiösa och även hur skolor kan manipulera oss. Framför allt sluta tro att bara för att vi lever i en demokrati, så behöver inte medier vara ärliga och öppna.

Det som vi måste börja göra mer i Sverige är att ifrågasätta alla medier, organisationer, skolor och statlig verksamhet så att de inte kan så enkelt lura folk som de gör idag. Detta är också något som är viktigt för att vi ska kunna behålla vår demokrati och frihet.

Man ser ofta journalister reagera, Hur vågar man ifrågasätta dom som om de tillhörde något slags privilegierat grupp som vi bara ska tro på och inte ifrågasätta. Det märker man hur de behandlar de som ifrågasätter och kritiserar dom. De visar ingen annat än något som kan säga är en slags gudomlig makt som står över oss vanliga. En arrogans och översittare attityd.

Man kan förklara som nedan skrivet.

If you don’t know, you should. Because media manipulation currently shapes everything you read, hear and watch online. Everything.

In the old days, we only had a few threats to fear when it came to media manipulation: the government propagandist and the hustling publicist. They were serious threats, but vigilance worked as a clear and simple defense. They were the exceptions rather than the rule—they exploited the fact that the media was trusted and reliable. Today, with our blog and web driven media cycle, nothing can escape exaggeration, distortion, fabrication and simplification.

Media manipulation exploits the difference between perception and reality. The media was long a trusted source of information for the public. Today, all the barriers that made it reliable have broken down. Yet the old perceptions remain. If a random blog is half as reliable as a New York Times article that was fact checked, edited and reviewed by multiple editors, it is twice as easy to get coverage on. So manipulators (myself included) play the volume game. We know that if we can generate enough online buzz people will assume that where there is smoke there is fire…and the unreal becomes real.

Tror man på det som skrivs i dagens media så är man enkel att manipulera något som man ser och märker i kontakten med anda i sin omgivning. Så mitt råd tro inte på allt sök sanningen själv och sortera ut efterhand de som ljuger och är ärliga. Det är skillnad på att göra fel och att medvetet manipulera och ha en agenda bakom sin journalisitk.

Lämna ett svar