John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Mysterieskolan

Helig geometri – Sacred geometry

Ordet Geo-metri kommer från de grekiska orden Geos som betyder jorden och Metron som betyder att mäta, som tillsammans blir Mätning av jorden, en konst som var begränsad till prästerskapet som alltid var organiserade i hemliga sällskap.

Den religion som är basen för helig geometrin är mysterieskolans olika delar som hermetisk filosofi, kabbalism, alkemi, astrologi, numerologi. Den används även idag i olika former utan att vi tänker på det. För även om vi lever i en mer sekulärvärld så finns denna tro kvar bland de som styr världen och alltid gjort det.

Helig geometri kan ses som att man använder sig av religion när man gör olika former av arkitektur på byggnader och konst. Man använde denna konst i tron att man kom närmare gud. Så de platser som använder Helig geometri ansågs därför vara heliga därför de var i kontakt med gudarna. De tror att universums synkronicitet bestäms av vissa matematiska konstanter som uttrycker sig i form av ”mönster” och ”cykler” i naturen. Helig geometri tillskriver symboliska och heliga betydelser till vissa geometriska former och vissa geometriska proportioner. Helig geometri är en annan term för algoritmen, matrisen, illusionen eller simuleringen som förenar och skapar alla verkligheter.

Man anser att gud är gudomlig geometer, en geometer är en matematiker som studerar geometri, det var de som ofta designade monument, byggnader samt även organisations logor medan gud designade universum och allt som finns i den. Helig geometri används inom arkitektur och konst då man använder sig av geometri och matematik men även inom musik, ljus, kosmologi. Som i sin tur används till att bygga olika former av heliga byggnader som tempel, moskéer, megaliter, monument, kyrkor och andra byggnader men även andra former som konst, parker och tillfälliga konstruktioner samt även organisationers logor och inom film.

Den kumulativa effekten av helig geometri är sambandet mellan mikrokosmos och makrokosmos.

De symboliserar ett komplext system av religiösa symboler och strukturer som involverar rum, tid och form. De tror att genom att studera naturen hos dessa mönster, former och relationer och deras kopplingar kan man få insikt i universums lagar och historia.

Användning av matematiska och geometriska konstanter är en bekräftelse på att vissa proportioner vävs in i vår natur. De och allt omkring oss anses vara resultatet av den känsliga balansen mellan kaos och ordning.

Sacred Geometry is abbreviated SG referencing Stargate, the Wheel of Time or Karma through which we experience and evolve. We are soul sparks of light having a physical experience, our consciousness spiral down through the patterns of the golden ratio, now about to reverse the spiral (spin) and return to source consciousness and light. To understand reality is to focus on the patterns that have repeated throughout time, as if on a higher octave with each programmed experience for the souls. Science and science fiction are merging in the twenty first century when all becomes clear and the nature of reality, as based on a sacred geometric design, is understood.

https://www.crystalinks.com/sg.html

Gyllene snittet (golden ratio)

I forntida civilisationer användes ofta den gyllene snittet (golden ratio) eller helig geometri i konst och arkitektur – från den enkla spiralen till mer komplexa mönster.

Andra namn som används, Divine Proportion, Golden Mean, Golden Section, Phi (matematisk).

Det gyllene snittet är något man kan se i vår natur som hur blommor, hur snäckor är uppbyggda, vår kropp mm. Gyllene snittet räknas fram med Fibonaccis talföljd, där varje tal är summan av de två föregående Fibonaccitalen.

Visst denna formel är ifrån gud men används tyvärr av de som är emot gud (bibelns gud, den enda sanna gud) som de prästerskap och dagens hemliga sällskap har tagit till sig denna och gjort till sin guds skapelse.

Ju mer man tittar så kommer man att se att denna formel används oftare än man tror, både i naturen och i arkitektur, konst och även i andra områden.

Bra sidor för att se hur ofta och gömd denna gyllene snittet (golden ratio) är

http://www.ancient-wisdom.com/egyptghiza.htm

Det finns en stark koppling mellan det gyllene snittet och de geometriska figurerna.

Livets blomma eller Flower of Life finner man i nästan alla religioner i världen och är en mycket gammal symbol som hittas i många av de tempel som användes av prästerskapet inom hedniska religioner. Skapas genom att man gör 13 cirklar. Varje cirkel kan ses som ett informationssystem och förklarar en aspekt av verkligheten den första som förklarar det minsta atomen till den siste som förklarar till galaxerna. Således kan dessa system ge oss tillgång till information om allt från människokroppen till galaxerna. I det första systemet är det till exempel möjligt att skapa vilken molekylär struktur och vilken som helst levande cellulär struktur som finns i universum. Kort sagt varje levande varelse.

Denna struktur utgör grunden för musik, eftersom avstånden mellan sfärerna är identiska med avstånden mellan tonerna och halvtonerna i musiken. Den är också identisk med den cellulära strukturen i när den första cellen delar sig i två celler, sedan till fyra celler sedan till åtta. Sålunda skapar samma struktur som den vidareutvecklas människokroppen och alla energisystem inklusive de som används för att skapa Merkaba. Om vi fortsätter att skapa fler och fler sfärer kommer vi att hamna i strukturen som kallas Livets Blomma.

Har kopplingar till det kabbalistiska livets träd.

Livets utsäde eller Seed of Life är basen i Livets blomma och består av 7 cirklar. Skapades efter Livets blomma.

Metatron Cube

Metatron Cube innehåller alla de geometriska former som skapades av gud som de platoniska kropparna, livets träd och livets blomma. Man tror att ängeln Metadron styr all energi för att få balans på hela existensen! Metatron skickar energi ner från trädets topp mot alla delar av skapelsen. Efter livets träds struktur, från Kether ned till Malkuth.

Platoniska kroppar eller Platonic Solids

Dessa platoniska kroppar anses vara byggstenarna för all fysisk materia. De är kända som platoniska fasta ämnen eftersom filosofen Platon kopplade dem till himmelens andevärld och de fysiska elementen på jorden. Dessa tredimensionella former dyker upp under hela skapelsen, i allt från kristaller till mänskligt DNA.

De är också kopplade till alkemiska element.

Lämna ett svar