John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Mysteriskolan

Hedniska religioner och dess ursprung

Anledning till att jag skriver detta är att jag vill få folk att ifrågasätta vad de tror på och inte tro blint på en religion oavsett vilken religion det handlar om. Målet är att få folk att vakna upp, så att de inser hur mycket lögner det finns. Sanningen är att de flesta religioner inte är det man egentligen tror på. Många religioner har en trevlig fasad men är enbart skapade för att kontrollera och bedra. Religioner har en yttre och inre betydelse, den yttre det är vad de vill få folk att tro på medan en inre betydelse som lärs ut bland prästerna som vet vad religionen verkligen står för. Man kan se dessa religioner som ett kontrollsystem, det är dessa präster som styr i bakgrunden. Man bedrar folk med hjälp av att man göder folks ego eller naivitet med enkla förklaringar och man berättar det man vet att folk vill höra.

Det jag vill få folk att tänka på är att uteslut inget, sanningen kan bara du finns på egen hand, det handlar om vilken information du söker och får tag på! Många gör det stora misstaget att man i sitt sökande efter sanning läser böcker, ser filmer som gjorts av personer som enbart sprider lögner, att veta vem som säger sanning eller lögn är mycket svårt. Jag har själv gjort så många misstag i mitt liv, då jag trott på vad som är skrivet eller har sagt. Man måste tänka på att dessa personer skriver väldigt bra och är trovärdiga, så det blir svårt att inte tro på vad som skrivs. Problemet är att veta vem man ska tro på? Vem är trovärdig? Det enda sättet är att fortsätta söka, och vara kritisk på vad någon påstår, allt måste själv undersöka, tror man blint så gör man fel. Idag så har vi all media tv, nyheter, tidningar och många personer på nätet som sprider lögner, en del är betalda för att sprida lögner. Sanningen är att det tyvärr sprids mer lögner än sanning, många gånger blandar sanning med lögner.

Sanningen om hedniska religioner och dess ursprung

Ordet hedning betyder de som lever på landet eller heden, men är person som tror att naturen har andar. De hedniska religioner var de första religionerna som skapats och har funnits sedan urminnes tider, dessa religioner finns i hela världen, i såväl enkla stammar som mer avancerade civilisationer. Dessa har haft många former och inriktningar.

De hedniska religioner skrevs sällan ned utan spridits och överförts genom en muntlig berättelse av en äldre medlem av prästerskapet som har initierat en yngre aspirant till den hedniska religionens mysterium! Denne individ har ofta varit en person ur eliten i samhället, den delen som under tusentals år har styrt samhället.

De hedniska religionerna är ofta antingen polyteistisk( en gud) eller en animistisk(allt har en gud, även en sten). Den hedniska religion har som nämnt olika inriktningar som animistisk som tror att allt har en ande och själ. Att alla djur, växter, stenar, floder, marken även planeter som jorden månen har en själ eller ande som lever i den. Hedning vill därför visa sin vördnad av en naturlig (och den övernaturliga) värld. De ser jorden som en gud och vill enligt deras tro leva i harmoni med moder jorden och hennes varelser. De vill respektera mångfald och vill inte döma andras sätt att leva som felaktigt eller syndigt, bara för att de skiljer sig från en egen. De hedniska religionerna accepterade därför saker som homosexualitet och faktiskt pedofili.

Medan de individerna som tror på de hedniska religionernas och har olika ritualer som de tror fokuserar den andliga energin mot naturen och dess andar, dessa ritualer kan vara en gudstjänst, sång, dans, poesi hymner till gudar och gudinnor. Ritualen har som uppgift att uttrycka deras kontakt med gudar, andar och andra troende. Dessa ritualer börjar ofta med att hedra moder jord och de 4 riktningar som representerar jord, luft, vatten och eld. Man ritar en cirkel som välsignas med vatten, rök, salt och ljus för att hedra dessa element. Cykeln av den naturliga året, med olika inriktning som väckts av de olika årstiderna, ses av de flesta hedningar som en modell av andlig tillväxt och förnyelse, och som en följd präglas av festivaler som ger tillgång till olika gudar enligt deras samhörighet med olika tider på året. Många hedningar se jorden själv som helig. De som följer den animistisk tron har ett brett utbud av högre väsen. En del anser att Jesus är en av dessa varelser, andra tror att han bara var en andlig lärare, inte en gud. Inom hedendomen så hedrar man allt liv och vill leva i harmoni med jorden och strävar därför efter att förstå det mirakel som livet är.

Många hedniska religioner tror på astronomi, astrologi och tror att himlakroppar som solen, månen, och de övriga planeterna är gudar som man ska hedra. Många hedniska religioner hedrade sina gudar med offer som första mjölken en ko gav.

De hedniska gudarna spelar en viktig roll i varje aspekt av samhället som påverkar allt från lagar och seder allmänna arbetet i samhället.  Så när civilisationer förändrades och utvecklades fick gudarna förändras med människor ändrade behov, som när de ville få gudar som hade samma yrken, eller gudar som är relevanta för deras by liv. De gamla gudarna var kvar, men ändrades eller överensstämde med de förändringarna som  människorna genomlevde. Dessa hedniska religioner har många gånger fortsatt existera runt om i världen under olika namn och även fått nytt liv i ny form. I väst kallas dessa för bl.a. som new age eller new paganism men även wicca.

Den hedniska tron innefattar flera gudar och gudinnor en så kallad Pantheon som Isis, RA, Zeus, den gröna manen mm. De första gudarna var gudinnor som symboliserar det kvinnliga kreativa och den livgivande kraften i universum. De ser de många gudarna som ett erkännande av naturens mångfald och en del hedningar ser gudarna som en gemenskap av individer på samma sätt som människans gemenskap i denna värld. Andra ser alla gudar som en stor gud, vars harmoniska samspel är hemligheten bakom universum. En del tror på en abstrakt högsta princip, ursprung och källan till allt. Dessa beskrivs som henotheists, troende på en högsta gudomlig princip.  Medan monoteister som tror på en sann gudom medan alla andra gudar är falska.

Läser man olika hedniska mytologier så ser man att de har en del likheter, att de olika gudarna verkar komma från samma berättelse och de har många likheter exempelvis Egypten Thoth och Grekernas Hermes, Men man kan även se många gånger likheter med olika kulturer som finns på olika kontinenter som exempel Maya, den indiska eller Grekiska kulturen där man pratar om solguden. Att de är i grunden samma religion med gudar med olika namn men en viss olikhet emellan. Sanningen är att alla religioner exklusive Judendom(gamla testamentet) och Kristendomen( nya testamentet) har ett och samma ursprung, alla präster ur olika raser folkgrupper på alla kontinenter har på ett eller annat sätt lärt ut samma religion. Man kan se många exempel på det ett exempel är att många använder drakar eller ormar eller soldyrkan i olika former i sin symbolism.

Det finns en religion som präster över hela världen har följt och blivit initierade i. En religion som vanligt folk har sett som hedniska religioner men dessa yttringar är dess exoteriska och enklare förklaring av denna religion. Denna religion har många namn men kallas oftast för mysterieskolan eller mysteriereligionen som präster lär vilka ut den esoteriska kunskapen till andra präster av lägre grad.

”There are, however, but few mature minds in the world; and thus it was that the philosophic-religious doctrines of the pagans were divided to meet the needs of these two fundamental groups of human intellect–one philosophic, the other incapable of appreciating the deeper mysteries of life. To the discerning few were revealed the esoteric, or spiritual, teachings, while the unqualified many received only the literal, or exoteric, interpretations. In order to make simple the great truths of Nature and the abstract principles of natural law, the vital forces of the universe were personified, becoming the gods and goddesses of the ancient mythologies. While the ignorant multitudes brought their offerings to the altars of Priapus and Pan (deities representing the procreative energies), the wise recognized in these marble statues only symbolic concretions of great abstract truths.”

Mysterie skolans består av bl.a. hermetisk filosofi, kabbalism, astrologi, alkemi, nummerologi mm. Mysterieskolan är den religion som praktiseras inom alla hemliga sällskap som frimureri, O.T.O, Hermetic Golden Dawn samt många andra runt om i världen. Det sägs att den hermetiska filosofins ursprung kommer från en person kallad hermes trismegistus eller ”tre gånger bra” som de anser vara en man/gud som hade stor visdom!. Inom den Grekiska mytologin så kallades denne gud för Hermes och i den Egyptiska Thoth. Hermes är också en person som nämns i många hemliga sällskap som frimureriet. Enligt P. Hall så är nästan alla Frimureri symboler av hermetiskt ursprung, även deras initierings ritualer kommer från hermetiken. Enligt P. Hall.

”Hermes is of first importance to Masonic scholars, because he was the author of the Masonic initiatory rituals, which were borrowed from the Mysteries established by Hermes. Nearly all of the Masonic symbols are Hermetic in character.” P. Hall

Denna religion som de kallar mysterie skolan eller mysterie religionen och de brödraskap som skapat denna är de som skapat alla hedniska religioner, inklusive islam som är en hednisk religion och tillhör ej Judendom eller kristendom. Tyvärr så har många kyrkor startats av dessa brödraskap. Om man vet vad man ska vara uppmärksam på, så ser man och inser vilken religion som tillhör mysterie skolan. Man kan även se deras tecken i olika organisationers loga, organisations namn och annat som händer i samhället.

Dessa mysterieskolor innehar enligt de själva den innersta kunskapen om livet och dess lärdomar, som dessa präster har kunskap om och metoder för visdom. Dessa traditioner och läror kan hittas inom alla hedniska religioner och denna religion är mänsklighetens äldsta religion, är äldre än 5000 år. Mysterieskolornas uppgift har varit att bevara och skyddat denna gamla visdom. De ansåg att mysterieskolornas främsta uppgift var att tjäna ljus och hålla den gamla kunskapen levande. Innan Kristendomen kom så kunde dessa läror utövas öppet och folket levde efter dessa lärdomar och tänka och agera i enlighet med vissa sätt att mysterium. Men med Kristendomens intåg så trängdes dessa läror undan.

Dessa mysterie skolor/religion är föreningar eller brödraskap som består av andligt disciplinerade personer som är bundna av ett gemensamt syfte. Denna religion lärs ut av olika hemliga sällskap och brödraskap som finns i hela världen. Varje land/kultur har sina egna metoder för att bevara dessa kunskaper och traditioner av mysterierna. Dessa präster har sedan urminnes tider fört över sin kunskap till initierade i religionen med hjälp av berättelser och inte skrivit ner dess hemligheter.

Dessa mysterieskolor har sedan urminnestider styrt mänskligheten med hjälp av präster, druider, shamaner, trollkarlar, häxor mm. De kallar sig idag för bröder! De har haft en total makt över människor genom att de har fått folk att tro och följa deras religioner. Idag kan man hitta dessa präster inom de många hemliga sällskap som Frimureri, Rosicrucian order, Triaden mm som finns i alla länder. Det är inte som många tror, att det skulle vara väst som styr, utan är ett globalt brödraskap där alla arbetar mot ett och samma mål .

Denna religion är elitens religion, dagens elit är ättlingar till de präster shamaner, druider som gav folket de gudar mm att tro/trodde på. Tror man på denna religion och vad denna står för, så arbetar man för 1% eller mer korrekt  den 1 promille av mänskligheten. Inte för att man alltid har samma åsikter som denna elit. Eliten anser att de är föda till att styra världen och ingen annan religion tillåts som Kristendom eller Judendom. De anser också att de är föda utan synd och aldrig kan begå någon synd! De ser inte det fel att döda eller manipulera folk eller begå andra brott, för att de anser att ändamålet helgar medlen. De har alltid haft stor makt i världen och förr styrde dom världen, för det var prästerskapet som styrde och hade den verkliga makten och kontrollen i samhället. De var de som tillsatte eller avsatte kungar bestämde vem som skulle leva eller dö. För det var de som hade kunskapen ”kunskap ger makt” och kungar såg upp till dessa och alltid frågade prästerna om råd, de var dåtidens rådgivare. Detta prästerskap har idag total kontroll över banker, media, politiken även samtliga större internationella bolag och organisationer men även många mindre. De kontrollerar läkemedelsindustrin, säkerhetstjänster, domstolar, utbildningssektorn, många NGOs och har allt mer kontroll över vår mat. De startar även många rörelser, ideologier, sekter, de är mästare på att manipulerar folk och med propaganda ändrar folks beteenden. Det är de som styr och de bestämmer vad som ska hända i världen. De startar krig, står bakom organiserad kriminalitet, terror, droger, GMO, dålig mat som fast food, och indoktrinerar folk att tro på vad de säger är sant. De kan styra världen med hjälp av alla medlemmar i dessa brödraskap som många gånger är inte mer än fotsoldater, för den egentliga makten. Sedan mysterieskolorna skapades så har nästan alla de stora männen i historiska varit invigda i en eller flera brödraskap.

” When the mob governs, man is ruled by ignorance; when the church governs, he is ruled by superstition; and when the state governs, he is ruled by fear. Before men can live together in harmony and understanding, ignorance must be transmuted into wisdom, superstition into an illumined faith, and fear into love. Despite statements to the contrary, Masonry is a religion seeking to unite God and man by elevating its initiates to that level of consciousness whereon they can behold with clarified vision the workings of the Great Architect of the Universe. From age to age the vision of a perfect civilization is preserved as the ideal for mankind. In the midst of that civilization shall stand a mighty university wherein both the sacred and secular sciences concerning the mysteries of life will be freely taught to all who will assume the philosophic life. Here creed and dogma will have no place; the superficial will be removed and only the essential be preserved. The world will be ruled by its most illumined minds, and each will occupy the position for which he is most admirably fitted.” enligt P. Hall

Frågan är vem denna arkitekt som frimurare och andra hemliga sällskap berättar om. Sanningen är att frimurares gud är lucifer!

” Moreover, the Hiramic legend may be considered to embody the vicissitudes of philosophy itself. As institutions for the dissemination of ethical culture, the pagan Mysteries were the architects of civilization. Their power and dignity were personified in CHiram Abiff–the Master Builder–but they eventually fell a victim to the onslaughts of that recurrent trio of state, church, and mob. They were desecrated by the state, jealous of their wealth and power; by the early church, fearful of their wisdom; and by the rabble or soldiery incited by both state and church. As CHiram when raised from his grave whispers the Master Mason’s Word which was lost through his untimely death, so according to the tenets of philosophy the reestablishment or resurrection of the ancient Mysteries will result in the rediscovery of that secret teaching without which civilization must continue in a state of spiritual confusion and uncertainty.” enligt P. Hall

De ser Kristendomen som den stora fienden och alla kristna eller mobben som vi kallas, ser de som okunniga och hatiska för att vi inte accepterar deras tro. Enligt mysterie skolan så är satan Kristendomen och vi följer en religion som har stulit vad mysteriskolan lär ut. Det är därför som man hör påståenden att Kristendomen är en hednisk religion, vilket inte är sant. De anser också att gud höll mänskligheten fängslad i eden!

”An ancient initiate once said that the living are ruled by the dead. Only those conversant with the Eleusinian concept of life could understand that statement. It means that the majority of people are not ruled by their living spirits but by their senseless (hence dead) animal personalities.” enligt P. Hall

Denna religion kan man enbart komma i kontakt genom att gå med i ett hemligt sällskap. Man blir medlem i ett brödraskap genom att bli initierad i dessa sällskap. Mysterieskolan har många grader som en initierad/adept måste genomgå innan denne kan nå den högsta nivå. Initiering till den högsta nivån gjordes vanligtvis vid vintersolståndet. De gamla hedniska adepterrna ansåg att de fyra punkterna under året är, vintern och sommaren solstånden och våren och höstdagjämningen, som representant för heliga arbetet i kosmos. Födelsen av solen i början av året symboliserade för dem den mystiska återfödelse av adepten och det är viktigt att nästan alla de stora frälsare inom de hedniska religionerna genom historien, som, Krishna, Avatara, Apollonius av Tyana, och andra, fira sina ”födelsedagar”, eftersom under denna heliga tid återföds sol guden. Men ej Jesus Kristus som de felaktigt påstår.

” The philosophers of Greece and Egypt divided the life of the sun during the year into four parts; therefore they symbolized the Solar Man by four different figures. When He was born in the winter solstice, the Sun God was symbolized as a dependent infant who in some mysterious manner had managed to escape the Powers of Darkness seeking to destroy Him while He was still in the cradle of winter. The sun, being weak at this season of the year, had no golden rays (or locks of hair), but the survival of the light through the darkness of winter was symbolized by one tiny hair which alone adorned the head of the Celestial Child.” enligt P. Hall

Eftersom hemliga sällskap inte vill få folks uppmärksamhet, något som de mer hemlighet och mer esoteriska skolor vill undvika. Så håller de sina möten i tempel som de har bara för exoteriska ritualer medan de verkliga ockulta esoteriska ritualerna hålls i hemlighet. De har istället sina hemliga sammankomster, möten, invigningar och initierings riter i underjordiska grottor, sten tempel, i skogen eller i bergspass, i en pyramids kammare eller tempel krypta. Druiderna höll dessa ute i naturen bland ekarna i sina urskogar i Storbritannien eller i Bretagne.

Anledning till att esoterisk eller ockulta utövningar är de anser att strömmarna i astralljuset blir tystare, lugnare, renare, ju längre bort från befolkning och bebyggelser man befinner sig. De anser att krafter och strömmar i astral ljuset, det svaga ämne som de tror reagerar på de högre strömmarna av ande och intellekt. Därför att de anser att först då kan de ritualer inom de hemliga eller större mysterierna mest effektivt fungera.

Målet för de som vill fortsätta att gå vidare till de högsta graderna är att de vill nå gudstatus att upphöjas till att bli en gud. Enligt de högre mysterierna måste adepten inte bara lära sig att bygga det mystiska ”kärl” som ett väckt medvetande skapar, som kommer att föra honom från planet till planet. Denna filosofi kan man även se inom hinduismen och dess chakra där dess kundalini går uppför ryggen medan personen får ett allt högre medvetande! Detta kan man se i kabbalismens ”tree of life” som också har sju nivåer. Enligt mysterie skolan kommer enbart de som har en stark själ, kunna klara av att känna närvaro av det gudomliga. Det är belöningen för de högsta adepterna, vars offervilja och visdom har betalat sig. I den sista och högsta graden passerar adepten vad de kallar solens portal, solens initiering är klar: neofyten dör, och hierofanten föds, personen har nått gudstatus. Många av hedendomens gudar är dessa präster som de tror har lyfts upp till himlen när deras kropp har dött. Idag tror eliten att de är släkt med dessa gudar, vilket visar vad denna elit tror på. Det intressanta är varifrån kommer deras kunskap och ”visdom” ifrån. Många gånger har de fått sin kunskap ifrån andar, men vilka är dessa andar. Aleister Crowley som är en medlem av denna skola, kanaliserade en ande kallad Nuit, Aleister Crowley kallade sig själv för ”världens ondaste människa” eller ”the beast”.

Det kabbalistiska tree of life finns i många olika former i många hedniska mytologier som exempelvis inom den nordiska asatron och dess Yggrasil som representerar världsträdet eller som hinduismens chakra. Även inom frimureriet så används denna i form av de 33 graderna som symboliserar antal ben kotor i ryggraden som även den symboliserar ”tree of life”. Frimureriet religion är mysterieskolan och har dess ursprung i andra äldre hemliga sällskap. Denna religion kan även ses i Hinduism där man pratar om chakra som egentligen är de sju himlar/planeter som mysterier skolan ser som de sju guvernörer eller de sju harmonierna enligt P. Hall. Även inom islam står det om de sju himlarna.

”Sufficient similarity exists between the Masonic CHiram and the Kundalini of Hindu mysticism to warrant the assumption that CHiram may be considered a symbol also of the Spirit Fire moving through the sixth ventricle of the spinal column. The exact science of human regeneration is the Lost Key of Masonry, for when the Spirit Fire is lifted up through the thirty-three degrees, or segments of the spinal column, and enters into the domed chamber of the human skull, it finally passes into the pituitary body (Isis), where it invokes Ra (the pineal gland) and demands the Sacred Name.” enligt P. Hall.

Som nämnts så har denna mysterie skola två läror den exoteriska eller mindre mysterier som lärs ut till vanligt folk och bröder med lägre grad, medan de esoteriska större mysterierna lärs ut till de högre prästerna inom dessa brödraskap. Den yttre består av de gudar Pantheon och mytologier som vanligt folk får lära sig och som de offrade till. Inom romersk mytologi så döper man sina gudar efter planeterna, dessa är Månen, Merkurius, solen, Venus, Neptun, Mars, Saturn.

Inom hedniska pantheon så finns det en god, en ond gud och en medlar gud mellan dessa. Detta är något man även kan se i ”tree of life” den vänstra pelaren ond den högra god och den mittre pelaren symboliserar medlare. Vilket även kan ses i Frimureriets tre pelare Boaz, Jachin och den mittre medlaren. Medlaren står också för jämnvikt, något som en perfekt person enligt mysterie skolan måste uppnå om denne ska kunna uppnå gudstatus. Den mittre pelaren symboliserar därför en präst som blivit upphöjd till en gud.

Inom mysterie skolan så pratar man om ”as above as below” eller som ovan så nedanför. Dess tror att det som händer ovan påverkar det som finns här nere. Att människan är motsvarigheten till Gud på jorden; Gud är människans motsvarighet i himlen. Därför är det ett uttalande av en gammal tro att människans handlingar på jorden var parallellt agerande av Gud i himlen. De tror att inom oss som de kallar mikrokosmos så finns det ett universum. Makrokosmos är samma som mikrokosmos. Universum är samma som Gud, Gud är densamma som man, man är densamma som den cell, cellen är densamma som den atomen och så vidare, i all oändlighet. I tron att gud bor inom oss alla och att vi alla kan bli gudar bara om vi kan uppnå upplysning inom mysterieskolans läror.

Syftet med deras ockulta ritualer är att förena mikrokosmos med makrokosmos, att enas med Gud eller gudar, med det mänskliga medvetandet. När en sådan union uppnås när subjekt och objekt blir ett. Orsaken är att de känner att de är i sitt medvetande i kontakt med alla delar av universum och tror att han kan kontrollera alla element, eld, vatten, luft och jord.

När de känner sig unisont med universum så tror de att de har nått sitt sanna jag, därför att de tror sig uppnått kontroll av sig själv och universum. De tror att de kan stiga upp från jorden till himlen och ner till jorden igen och kan får makt över den överordnade sfären och den irrationella/underordnade sfären. Inom mysterie skolan så tror man att det finns tre sfärer, den överlägsna, den överordnade, den irrationella, den irrationella är den lägsta sfären den fysiska världen den vi vanliga människor lever som de kallar okunniga. I den överlägsna sfären så lever gudarna, den överordnade är en mellan sfär där andarna för de upplysta finns. Magikern Aleister Crowley, hävdade att när magikern når denna yttersta toppen av förändrat medvetande är mirakel är inte längre viktigt. Utan då blir det yttersta målet direkt förbundet med Gud.

De tror på reinkarnation och hedningar räknar med att återfödas, och tror att komma tillbaka är en stor gåva. Hedningar tror inte på att det finns någon himmel eller helvete. Utan att man kommer att återfödas tills man har nåt en högre nivå. Man tror att människan antingen varit så god att man upplyfts till himlen och återkommer till att åter vara bland gudarna. Sedan om man inte varit varken god eller ond så återföds man, man kan återfödas som en människa eller djur insekt. Men enligt mysterieskolan så kan enbart en initierad i mysterierna komma till himlen medan vanligt folk och de som misslyckades att bli initierade blir återföda eftersom de inte var perfekta personer.

”Reincarnation was necessary to imperfect souls, to those who had failed to pass the tests of initiation; but for those who had the Will and the capacity to enter the Secret Adytum, there was seldom necessity for that liberation of the soul which is said to be effected by the destruction of the body. The body of the Initiate was therefore preserved after death as a species of Talisman or material basis for the manifestation of the Soul upon earth.” enligt P. Hall

Man tror att man kan kommunicera med andevärlden. För att kunna kommunicera med andevärlden använder hedningar trance, siarskap och medium. Anledning till att man vill kommunicera med andevärlden är att hedningar tror att den gudomliga världen kommer att besvara en verklig begäran om information och saker man behöver.

Magi som används för att få kontakt med andar i den här världen, är allmänt accepterat i hedniska samhällen, eftersom de två världarna tros vara i ständig kommunikation framför allt på kvällar. Bruket av magi är bara tillåtet för att hjälpa andra, så kallad vit magi, medan svart magi är för personlig vinning eller för att skada en annan som enligt hedningar är förbjudet.

Hedningar tror inte på satan, utan anser att det inte finns demoner eller goda andar utan andar är neutrala och därmed finns det inte finns demoner som de anser att det gör i kristendom. Men anser att eftersom kristna/judar tror på satan. Man kan säga att man skapar det man tror på, om man tror på att allt är gott så blir allt gott men tror man att det finns ondska så skapar man ondska. Om man tror att satan existerar så är man med automatik en satanist. Men hedningar vill ibland försvara sig emot onda andar med hjälp av talismaner, som de tror skyddar dom med hjälp av en god ande! Medan inom mysterie skolan lär ut dess sanning.

” The visible universe has an invisible counterpart, the higher planes of which are peopled by good and beautiful spirits; the lower planes, dark and foreboding, are the habitation of evil spirits and demons under the leadership of the Fallen Angel and his ten Princes.” enligt P. Hall

Många som följer dessa hedniska religioner trott att man verkligen hedrade riktiga gudar. Men sanningen är helt annat, medlemmar av dessa brödraskap föraktar vanligt folk som de anser skadar moder jord och ser sig själva som jordens beskyddare. De betraktar människan som en närmast en parasit eller loppor på moder jord. De kallar folk för bönder, apor, små folk mm och skrattar åt personer som följer new age och wicca eftersom de vet att detta är en lögn. Ett av målen är att de vill begränsa mängden människor genom krig och andra sätt att få ner antalet människor på jorden, se Georgia Guidestone. Ett exempel på hur dessa präster behandlade vanligt folk kan man se hos Maya, Aztekerna i Sydamerikanska där man offrade till solguden så att solen skulle fortsätta att lysa. Men det var andra kulturer som också offrade människor som den keltiska, asatron och Babylon. I Babylon offrade man människor till Molech genom att man slängde levande barn i elden samtidigt som man hade orgier. Molech har andra namn beroende på kultur. I andra kulturer eldade man upp människor levande, ströps eller dränktes som offer till deras gudar.

Som exempel vad man inom new age tror på och även inom andra hedniska religioner. En hedning följer en polyteistisk eller panteistisk natur dyrkande religion. Hedningar kan följa traditioner eller följa efter sin egen inspiration och anser sig inte vara dogmatiska, De följer sin egen vision av vad som är gudomligt som en direkt och personlig erfarenhet. De tror att alla individer kan gå sin egen väg och finna gud, att alla vägar leder till en och samma gud. Hedningar tror inte på synd och att man kan göra som man vill bara det får dig att känna att det är rätt samt så länge du tar ingen skada eller någon annan.

Dessa religioner utsätter folk som tror på new age för en lögn, att man skapar det man tror på, tror man att satan existerar så skapar man satan. Problemet är att satan existerar innan! Problemet för dessa personer är att de begränsar sig och inte gör någon undersökning, av vad de verkligen är det de går in för. De gör inte en kritisk undersökning, för att säkerhetsställa att som det står, och gå in för att skydda sig mot lögner och falska profeter.

Denna elit som ligger bakom mysterieskolan är den elit som vill få bort kristendom för de följer den luciferianska vägen. Där man vill få total kontroll över alla människor, de vill inte att det ska finnas några länder, därför startar de krig för att få folk att vara emot nationalism mm. Vad de egentligen gör att få folk att se elitens fiender som deras fiende. Genom att utnyttja folks okunskap naivitet men även utnyttjar folks girighet och egoism. Som exempelvis hjälpte kommunismen till makten i Ryssland, Kina och även Hitler vilket ledder alltid till massmord och annat lidande. Men de bryr sig inte om vad som händer med vanligt folk utan allt som står i vägen den nya världsordningen måste bort på ett eller annat sätt.

Det man måste göra är att söka själv och inte tro på någon eller någonting. Se vem som ligger bakom en nyhet på TV, tidningar eller internet, vem som skrivit boken man läst, om denne är medlem eller arbetar för någon organisation där man kan ifrågasätta dess ärlighet. Det finns oändligt många organisationer, NGO, företag som arbetar för denna globala elit. Det kan ibland tyckas att två länder eller personer är ovänner, men sanningen är de arbetar med varandra. Det kan man ofta se inom politiken där man står och anklagar varandra inför publik men sedan är man bästa vänner!

Detta är en bild över frimureriet och har betydelsen

ordo ab chaos  = order från kaos

Många tror att kristendomen är den del av detta globala kontrollsystem och att den är en del av denna mysterieskola, men sanningen är att det är just vad denna mysterieskola också tror och därmed sprider denna propaganda och lögn. Kristendom har inget med detta kontrollsystem utan Jesus kom till denna värld att skydda och befria oss från denna onda religion och de som följer denna tro, samt demoner. Problemet är just att så många tror att Kristendom har samma ursprung, som de hedniska religionerna. Att man inom kyrkan har använder hedniska ritualer eller helgdagar betyder inte att kristendomen har ett hedniskt ursprung, utan det har med prästerna som tyvärr införde hedniska festdagar och ritualer. Frågan är vilket dessa präster var, om de verkligen var troende i det som stod i bibeln. Som exempel Constantine som var kejsare över Romarriket och skapare av Vatikanen, var enligt många inte en kristen utan en hedning. Han gjorde det för att kunna kontrollera kristendomen som var på väg att ta över helt ifrån andra hedniska religioner. Sanningen är att kristendomen är emot det som hedningar lär ut, att dessa är falska läror. Kristendom och  judendom har ett annat ursprung!

Det största misstaget folk gör är att lyssna på personer som pratar negativt om Kristendomens och dess ursprung utan att ifrågasätta dessa personer. De ser Kristendom som något förlegat och hoppar på något som de tror är nytt och förändras, eftersom många hedniska religioner ändrades efter folks behov. Men sanningen varför ska gud ändra på sig!! Mitt råd tro inte på de personer som är kritiska till kristendom sök sanningen själv. Men vilka är de som vill misskreditera Kristendomen och få folk att lämna den och se den som just förlegad ond, hatisk mm om inte de som följer den luciferianska tron som är mysterieskolan. Om man läser böcker om mysterie skolan så ser man hur de ser ner på vanligt folk.

Vad många inte förstår är att det som står i bibeln är till för att skydda oss från onda andar! Varför då stänga den dörren! Varför inte testa om det som står i bibeln är sant. Istället för att följa efter alla andra som inte vill förstå andra. Som versen Lukas 11:9 Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna.

Bibeln riktar sig till vanligt folk medan elitens religion mysterie skolan  riktar sig till eliten medan dess skapelser hedniska religioner som new age, islam, hinduism mm är för vanligt folk som de bedrar med religioner skapade av falska profeter.

De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Romans 1:25

De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Romarbrevet 22-23.

Och baalshöjderna i Hinnoms sons dal byggde de upp för att offra sina söner och döttrar åt Molok, fastän jag aldrig hade befallt dem att göra något så avskyvärt eller ens tänkt mig det. Jeremiah 32:25

För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden – och det finns många ”gudar” och många ”herrar” så har vi bara en Gud, Fadern från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. 1 Corinthians 8:5-6

När de fortsatte fråga honom, reste han sig och sade: ”Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne.”John 8:7

Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 1 John 4.21

Den kloke ser faran och söker skydd, de okunniga fortsätter och får sitt straff. Proverbs 27:12

Varför inte ge Jesus en chans

Bra info

William Cooper

Källor:

Bibeln

The Secret Teachings of All Ages by Manly P. Hall

http://www.theosociety.org/pasadena/mysterys/mystsch1.htm

Lämna ett svar