John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Kristendom

Kan man reformera kristendom?

Kan man reformera kristendom? Svaret på den frågan är ett rakt nej! Och orsaken är att bibeln inte är något som vi människor har skapat och skrivit efter egna åsikter och värderingar, vilket är något många tror, utan den har sitt ursprung från gud.

Tyvärr så tror många att man kan reformera och ändra kristendomen, men då förstår man inte kristendom. Idag så ändrar man i bibeln genom att formulera om texter eller helt ta bort verser man inte tycker om. Fast då har man faktiskt börjat frångå vad bibeln vill lära ut och då skapar man sig en egen religion.

Kan man reformera en kyrka, ja om den avviker ifrån det som kristendomen ursprungligen ska lära ut och står för eller det som står skrivet i bibeln, som exempel dagens kyrka som blivit mer new age och faktiskt många större kyrkor. Då kan man reformera om den till att återgå till sitt sanna jag, att sprida kristendomen i världen och stå för sanningen.

Bibeln är klar på denna punkt vi får inte lägga till eller ta bort något ur bibeln!

Uppenbarelseboken 22:18 För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. 

Uppenbarelseboken 22:19 Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. 

Så de som tror att man kan ändra har helt fel och gör ett stort fel!

Så det som man gör idag inom svenska kyrkan och flera andra församlingar och frikyrkor är att gå emot gud och därmed också kristendomen. Att man för in acceptans för homosexualitet och trans och andra antikristliga läror gör att man urholkar kristendomen. Vilket kommer att skada kristendomen och de som följer den nya lärorna. Orsaken till dessa problem är att det har kommit in individer som har en annan agenda och att de inte är kristna i hjärtat. Vilket är synd för kristendomen är en religion som inte är tänkt att skada och eller göra livet svårt för individen utan faktiskt hjälpa mänskligheten ut slaveriet som vi får tillbaka. I en form av ett själsligt slaveri, som i framtiden kommer att visa sig i det fysiska livet i form av att man lever i en lögn som man blir indoktrinerad i av medier och skolan men även i sitt arbete. En lögn som kommer att bli svår att ta sig ur.

Lämna ett svar