John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Uncategorized

Den verkliga orsaken till vandalism mot kyrkor och andra heliga installationer

Vi ser i dag en våg av attacker mot kyrkor och andra heliga installationer samt mord av präster och troende runt om i världen. Detta är ett växande problem som inte tas upp tillräckligt, av media och myndigheter.

För en kristen så är det inte något nytt utan det har alltid funnits de som hatar kristendom, men nu är det fler och dessa attacker händer allt oftare. Man ser hur kyrkor vandaliseras, bränns ned och man själ värdesaker ifrån kyrkan. Som det som hände i Nice,

De flesta attacker sker av muslimer, socialister och satanister som hatar kristendom och det finns ju en själ till det. Orsaken är att man lär ut sina följande medlemmar att hata allt vad kristendom står för och se det som ett hinder.

Det finns idag ingen religion som förföljs så mycket som kyrkan blir. Det är bara att se hur man behandlar kristna i muslimska länder, hur de behandlas i kommunistiska där de förföljs brutalt.

Media i Sverige mörkar och skriver inte vem som ligger bakom utan skriver som bäst att det varit någon som gjort det men aldrig vem. Sedan så kommer de med ursäkter och vaga kommentarer om varför som att personen skulle vara arg på kyrkan. Visst är det ilska men varför gör man en sådan attack det är inte bara ilska som ligger bakom. För en satanist så finns det en förklaring de stå i krig emot kristendom men de andra. Varför angriper en socialist en kyrka, det har återigen att de är en ateistisk ideologi som vill få bort all form av religion och enbart vare de som bestämmer. Islam har faktiskt alltid varit i opposition emot kristendom och gjort allt i sin makt att radera den. Något som de till stor del lyckats med i muslimska länder, där en majoritet har flytt. En muslim som konverterar.

Eller det är som det står i bibeln att man måste få bort den som står i vägen för den stora antikrist som sägs komma i slutet. Den antikrist som ska styra världen i den framtida globalistisk utopi som ska styra världen. Det är dessa grupper som satanister, socialister och muslimer som faktiskt styrs av denna globalistisk elit.

2 Tessalonikerbrevet 2:7 Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen.

Satanism vet alla vem som ligger bakom dessa men de andra två grupperna vem styr dem. Socialism har flera bevis på vem som skapade den. Karl Marx var frimurare samma sak med Engels, Lenin, Stalin och hela den grupp som låg bakom den ryska revolutionen var frimurare. Många av de som var marxister och ledde olika revolutioner runt om i världen var frimurare. Frimurares religion är mysterieskolan som hatar kristen- och judendom. Deras gud som man kan läsa är Lucifer/satan.

Islam har många konstigheter för sig men ett som verkligen bevisar varifrån islam har kommit är stenen i Mecka som i alla hedniska religioner anses komma ifrån himlen och då ses som något heligt. I kristendomen så är det totalt förbud att be till liknande stenar eftersom denna sten symboliserar Lucifers/satans fall. Så när en muslim kysser denna sten så underkastar han sig satan och faktiskt medger att han följer satan utan att förstå det själv.

Så det finns en förklaring på varför dessa grupper hatar kristendom för de är designade från början att vara antikristna. Så de som påstår att islam är en Abrahamitiska religion har helt fel för de har inte läst på vilket få gör. De alla följer satan och det kan man se på hur de beter sig, de har ett stort hat och indoktrineras i att hata alla som har en annan åsikt, tro samt de tolererar inte någon avdras åsikter. De alla är emot yttrandefrihet, framför allt om man är kritisk. Det kan man tydligt se hur vänstergrupper vill tysta konservativa och kristna vilket många sociala medier för, medan deras hat kan flöda fritt. Samma inställning ser man ifrån muslimer som vill tysta kritik av islam och deras profet.

Orsaken till att man vill tysta en andras åsikter är för att man faktiskt lever i lögn och inte vill höra sanningen.

Kristendom är sanningen och därför har man också yttrandefrihet och där ingår även rätten att häda gud. För gud blir inte arg för han vet om att de gör det i okunskap, så man kan faktiskt få förlåtelse av gud för det. Till skillnad mot islam som alltid har dödat en hädare. Det gjorde också kyrkan men då från gick de vad som står i bibeln.

Lämna ett svar