John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Sverige

BRÅ ska utreda etnicitet bakom brottligheten

Ja äntligen så ska BRA göra en rapport där etnicitet ska framgå. Fast vi som är insatta i ämnet vet redan vilka som är bakom de flesta brotten i Sverige.

Det ska bli mycket intressant att se den rapport som eventuellt kommer ut.

Om den är som det brukar vara, en vinklad rapport där man kommer skyla på ”socioekonomiskt utsatta områden” än att ta upp den verkliga orsaken till brottslighet i dessa områden.

De skriver följande om vad de förväntar sig av denna rapport.

”Vi kommer att titta på det men sen vet vi ju inte vilka svar vi får. Men där det finns en identifierad gärningsperson kommer vi absolut att titta på bakgrund, säger Maria von Bredow, utredare på Brå.”

”Det är därmed mycket troligt att vår redovisning av andel med svensk/utländsk bakgrund bland brottsutsatta och misstänkta inte fullt ut återspeglar verkligheten, säger Maria von Bredow.”

Så här skriver BRÅ om undersökningen

”Det finns en allt större efterfrågan på kunskap som rör brottslighet bland personer med utrikes bakgrund. Intresset kommer från flera olika håll, bland annat politiker, media och allmänheten. Brå har länge bedömt att den forskning som finns på området är tillräcklig,”

Med tanke på rapporten om BRÅ partiskhet och tystnadskultur som finns så kommer denna rapport bli intressant att se om de vågar skriva om verkligheten. Om de gör det kommer man att försöka vinkla rapporten så att den blir med positiv för immigration, på ett eller annat sätt.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/brottsforebyggande-radet-ska-undersoka-om-ranare-och-ranoffer-har-svensk-eller-utlandsk-bakgrund

För tittar man bara på hur det ser ut i våra granländer och i övriga Europa där utlänningar är överrepresenterade i brottstatistiken vilket man även kan se på de som sitter i fängelse. Det är en stor övervikt på icke Svenskar och icke Europer.

Lämna ett svar