John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Mysterieskolan

Vad Sankt Göran och draken verkligen symboliserar

Vi har hört att denna staty Sankt Göran och draken symboliserar det godas seger över ondskan Som låter väldigt bra när man hör det och därmed accepterat denna staty.

Men en som är en person som inte längre tror på de officiella förklaringarna eftersom man har flera gånger fått ändra sin inställning, tro och åsikter om saker och ting. Man har helt enkelt insett att ska man kontrollera saker och ting innan man tro på det.

Eftersom jag läser mycket om mysterieskolan och mytologier så inser man ofta att saker inte är vad man tror och oftast är det tvärt om. Samma sak är det med denna staty om kampen mellan det goda och det onda. Denna staty är en symbol som symboliserar samma sak för de två religionerna bibeln och mysterieskolan. En seger över det onda och det är det goda som vinner. Men dessa två religioner har totalt olika ursprung och tro. De som tror på bibeln ser Lucifer som satan och bibelns gud som god och de som tror på mysterieskolan ser bibelns gud som satan och deras gud Lucifer som den gode, så vi har två religioner som helt går emot varandra.

Så dessa statyer med har olika betydelse beroende på vilken tro man har och när en medlem i ett hemligt sällskap så symboliserar detta en seger över oss kristna som de ser som ondskan i denna värld. Medan för en kristen så symbolism Sankt Göran den gode och draken symboliserar den ondska man ville få bort.

Det som denna staty Sankt Göran och draken symboliserar fanns innan kristendomen, för man har sett liknande historier från romarriket, Egypten, Babylon och från andra mytologier, så historien har ett hedniskt ursprung där man hade ett slag mellan den gode ofta en solgud och ondskan. I den egyptiska mytologin så har man en kamp mellan den gode guden Horus emot Set som symboliserade ondskan i form av en krokodil. Samma sak i Babylon där man hade en kamp mellan Marduk och Tiamat.

Bild på samma kamp mellan Horus och Set.

Först kan man säga att det har helt att göra med vilken tro du har. För det har att göra med vem som ser sig som ond eller god inte vem som är det. För de som arbetar i det fördolda ser oss som onda vi vanligt folk eller mobben som vi kallas som är deras fiende. De ser oss som praktiserar ondska i from av materialism och kristendom, vi är i deras ögon den ondska som de symboliserar med Set eller draken och de är de goda och symboliseras av Horus i statyn sankt Göran. För det är oss de måste besegra och underkasta för att de ska få sin efterlängtade utopi.

Enligt de som arbetar i det dolda de som kallas globalisterna, eliten och ser sig som de upplysta de ser oss som odjur som en drake som en ondska. Så när DE pratar om ondska så pratar de om helt annat än vad vi tror. För deras världsbild och inställning är oftast tvärt emot vår. Vi ser de som ondskan men de ser oss i sin tur om ondska. De ser oss som obildade och primitiva och ofta lägre begåvade, tyvärr så har de rätt i delar av detta för vi vanligt folk är ofta mycket lättlurade och manipuleras mycket lätt.

För de som tror på mysterieskolan så är denna staty och liknande ett medvetet hån emot oss och jag har sett så många liknande fall under de senaste åren. Vi kan inte längre vara naiva och tro att vi kan lösa saker och ting på egen hand utan bibelns gud. Orsaken är att de tar hjälp av sin gud Lucifer genom att använda sig av magi för att få makten och övertag över oss.

Lämna ett svar