John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Uncategorized

Vad skiljer islam och kristendomen

Många påstår att islam är tillsammans med kristen- och judendom är alla Abrahamitiska religioner, men det är helt fel. Även om många av samma handlingar som Bibeln anser vara syndiga också är förbjudna inom islam. Det finns självklart flera saker som är lika i dessa religioner. Men denna ytliga likhet döljer de bakomliggande skillnaderna.

För det finns några fundamentala skillnader mellan dessa religioner som gör att islam inte har samma ursprung eller samma gud.

Islam har i många fall mer gemensamt med hedniska religioner än med kristendomen. För oavsett vad folk tror så kan man inte förena dessa två religioner.

 • Jesus korsfästelse den största och avgörande skillnaden som bevisar att islam är en antikristen religion. Visar sig i islams syn på Jesus som är helt utslagsgivande och islams syn är så allvarlig. Att islam faktiskt förnekar hela kristendomens existens. För hela kristendomen bygger på Jesus dog på korset för vår räddning. Förnekar man det så förnekar man också Jesus och även gud. Åsikten att Jesus inte dog på korset är likadan som den gnostiska tron och de som ser sig som ättlingar av Jesus.
 • Inom Islam så är Jesus bara en vanlig profet men inom kristendomen gud son.
 • Kristen syn på frälsning är genom att be gud om ursäkt för våra synder i bön och döpas i tro. Enligt islam så uppnås frälsning genom att underkasta sig Allahs vilja. Det finns ingen försäkran om frälsning den ges endast genom Allahs barmhärtighet.
 • Denna världs sista dagar. Alla muslimer går till himlen, även om vissa måste rensas från sina synder först. Alla otrogna är avsedda för helvetet, vilket betyder att alla icke muslimer hamnar i helvetet. Kristendom då kommer enbart de som följer gud hamna i himlen och alla som inte bet om gud om förlåtelse hamnar i helvetet och det gäller alla även kristna.
 • Synen på att dö i krig, att man får en belöning om man dött i strid för gud – finns inom hedniska religioner att dör man i krig så får man belöning i himlen, det som man lovar i islam är identisk med dessa trosuppfattningar.
 • Stenen i att mecka som symboliserar den bibliska Lucifer eller satan som man har i hedniska religioner som en helig symbol för gud. Man kysser sin underkastelse till denna gud Lucifer.
 • Kastar sten på en pelare som symboliserar den bibliska livets träd, Jakobsstege eller vägen till himlen, räddningen från helvetet.
 • Varför förstör man hedniska gudar som man gjorde med de buddistiska statyerna. Vilket gör att man ser inom islam hedniska gudar som samma gud som islams. Inom kristendomen så ser man dessa gudar som icke gudar.
 • Varför dömer man personer som hädar muhammed eller allah till döden, något som man inom kristendomen överlåta till gud som oftast inte bryr sig om någon okunnig gör saker som denne inte förstår. För hade man lagar emot hädar emot den kristna guden men det är för man gjorde fel inom kyrkan.
 • Arvsynden synen på den arvsynden som man tro på inom kristendom men inte inom islam vilket man även gör inom hemliga sällskap och deras religion mysterieskolan.
 • Kristendomen är en individuell religion där man ska ha kontakt med gud själv och avskild helst i ett eget rum och inte skylta med att man fastar, man ska göra det för gud och inte andra. Medan man i islam ska göra saker gemensamt som att be och även fasta tillsammans. Islam är som andra hedniska religioner ett kollektivt tänkande.
 • Olika syn på treenigheten inom kristendomen som man inom islam inte förstår eller avfärdar.
 • Olika syn på heliga anden som man tror på inom kristendomen, den man får när man bet gud om förlåtelse. Man tror inte på helige anden inom islam.
 • Spridande av islam genom krig och expansionism. Medan kristendomen inte ska spridas genom krig utan genom fredliga missionärer.
 • Olika syn på helvetet, I islam hoppas man kunna fly från helvetet och genom Guds barmhärtighet att få tillträde till trädgårdar av glädje som kallas paradis. Medan inom kristendomen så hamnar man i helvetet så finns det ingen väg ut utan man är för evigt fast.
 • Synd är olydnad mot den etablerade lagen. Synd gör inte Allah arg. Medan i kristendom så är vi föda i synd.
 • Enligt islam är inte människan utan synd medan enligt kristendom så är vi föda i synd.
 • Kristen syn på frälsning är genom att be gud om ursäkt för våra synder i bön och döpas i tro. Enligt islam så uppnås frälsning genom att underkasta sig Allahs vilja. Det finns ingen försäkran om frälsning den ges endast genom Allahs barmhärtighet.
 • Bibeln muslimer accepterar de delar av bibeln som stämmer in i vad det står i koranen. Muslimer anser att bibeln är fel och att islam kom för att rätta till de fel som stod i bibeln.
  Kristendomen ser bibeln som guds vilja.
 • Koranen en senare uppenbarelse som ersätter och korrigerar fel i Bibeln. Kristendom inte accepterat som gudomlig uppenbarelse.

Lämna ett svar