John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Islam, Mysterieskolan, Religion

Religion – har religioner samma ursprung och tror de på samma gud

Det finns en allmän tro att alla religioner har en och samma gud eller som man påstår att det finns 99 vägar till gud. Att alla religioner tror på samma gud, ursprung och mål, att om man tror på en så kommer man till gud, men stämmer det.

Det finns många religioner i världen och sedan har vi alla olika inriktningar inom religionerna. Som exempel katolicismen och protestantismen inom kristendom och sunni och shia inom islam, dessa religioner har många tusen olika grupper som i sin tur anser att just deras tolkning av sin religiösa bok är sann och de andra kommer till helvetet. Många religioner har sedan starten krigat emot andra även om man säger att de hör ihop ett bra exempel är mellan katolicismen och protestantismen men samma problem existerar inom islam. Sedan har vi alla hedniska religioner som finns förutom alla stam och naturreligioner buddism och hinduism.

Det finns rörelser som vill binda ihop och få till ett samarbete mellan religionerna och även inom kristendom. Vilket kan ses som positivt med tanke på hur världen ser ut med alla religiösa krig och motsättningar. Att försöka få ett slut på dessa motsättningar är något som alltid är positivt för vad skapar krig, terror och hat om inte mer liknande problem. Det är en förklaring som vi ofta hör medan alla religiösa som tror ofta blint på att just deras religion är sann och tror man just på deras religion så kommer man till himlen.

Men det intressanta är om alla dessa religioner som finns leder till gud och att de har samma ursprung och samma gud. Det har kommit många profeter som har sagt att om man följer deras väg så kommer man att bli räddad. Men frågan är stämmer det eller är vi lurade in i att tro att vi har som de säger att man kan själv välja sin väg till gud, beroende på om man tycker att just den religionen stämmer in på sin egen syn på hur gud är och vägen till sanningen.

Om man läser om de olika religionerna så ser man stora likheter om hur man ska vara och bete sig för att glädja gud. Men det finns även stora skillnader framför allt mellan bibelns och de andra religionerna. Dessa skillnader är textmängdmässigt små men av stor betydelse, större än vad de flesta vet. Dessa skillnader är helt avgörande för faktiskt så tar bibeln avstånd ifrån ALLA övriga religioner och framför allt de gamla mytologiernas religioner då bibeln är emot deras yttringar framför allt ande dyrkan och människor offring. Människor offring som faktiskt praktiserades inom många hedniska religioner, även vår nordiska religion asatron men även keltiska. Bibeln anser att tillkalla andar är att man egentligen tillkallar demoner vilket enligt bibeln är en stor synd. En orsak är att dessa andar inte säger vem de är utan lurarmänniskan in i att tro att de vill oss något bra, vilket de oftast inte gör. Människan har låtit sig luras av dessa ”andar” i tusentals år och även i vår moderna upplysta tid så lyckas de lura alla deras följare.

https://attfinnasanningen.com/2020/12/01/alla-hedniska-religioner-har-samma-ursprung-och-hur-det-paverkar-oss-idag/

Efter att jag har läst om religion framför allt hedniska så märker man att de är lika alla har en solgud, mångud, moderjord gud etc.. Orsaken är att mytologier egentligen är en yttre förklaring av en inre religion en som enbart prästerskapet får lära sig, som är egentligen medlemmar av hemligt sällskap. Framför allt de med högre rang i dessa sällskap. Så alla hedniska religioner har ett och samma ursprung oavsett vilken kontinent, folkgrupp etc. som följer dessa religioner. Man får faktiskt lägga till islam bland dessa för islam är inte en Abrahamitiska religion utan är precis som alla andra religioner antikristliga och emot vad bibeln lär ut. Tyvärr så blir samhället allt mer indoktrinerad i att följa denna hedniska tro. Exempel på hednisk tro är pride, att vi inte ska vara emot homosexualitet mm.

Problemet är att se olikheterna och likheterna många tror att islam och kristendom har samma ursprung och samma gud, något som ofta lärs ut i skolor och att vi är alla tre bokens religion. Men hur går det ihop med Jesus, när basen i kristendom är just att Jesus dog på korset för vår räddning från helvetet. Samtidigt så anser islam att Jesus inte dog på korset så här går den stora skillnaden mellan just kristendom samt islam. Det finns de som anser att de är samma just därför att de tror på Jesus i båda religionerna är Jesus en profet i alla fall i islam. En annan viktig och stor skillnad är just treenigheten som även muslimer inte tror på. Dessa skillnader som finns mellan kristendom och islam gör att dessa två religioner inte kan vara från samma källa och ursprung. Därför om kristendomen skulle vara sann gör den islam till en lögn och tvärt om så dessa religioner hör ej samman.

Sanningen är att wicca och satanism har samma ursprung som hedniska religioner. Med det i tanke så skulle det innebära att satanism och bibeln hade samma gud vilket skulle tala emot alla religioner. Att vi egentligen skulle tillbedja satan. Sanningen är att majoriteten gör det utan att egentligen förstå deras religions ursprung. Som exempel så kysser muslimer en sten som faktiskt används inom många hedniska religioner att man kysser en gud. Att kyssa en sten är inte tillåtet inom kristendomen det är en vers i bibeln som tydligt säger vad man egentligen kysser och tillber är Lucifer eller dess andra namn baal.

https://attfinnasanningen.com/2020/12/20/vad-skiljer-islam-och-kristendomen/

En sak som jag lärt mig sedan jag blev kristen och läst på för jag vill inte låta mig luras av denna värld. Det är därför jag läser och skriver om detta, för jag vill inte bli lurad mer och vill upplysa andra om dessa lögner. Vem skulle tro att islam egentligen ber till den bibliska satan eller som de vill kalla honom Lucifer, eller Baal om man vill kalla honom för det. Alla hedniska religioner och islam har samma ursprung och de är alla antikristna i sitt ursprung. Det enda orsaken man egentligen ska samarbeta med andra religioner är att undvika krig, terror mm.

https://attfinnasanningen.com/2020/11/10/new-world-order-religion/

Lämna ett svar