John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Kristendom

Dopen och vad det symboliserar

Dopet, som svensk så brukar man döpas när man får sitt namn i kyrkan som liten bara några månader gammal. Men gör man dopet som ett spädbarn så har inte ett dop någon betydelse för, utan är egentligen bara en ritual man gör inom kyrkan. Något man fortsätter att göra som en tradition utan egentligen tänka på dess verkliga innebörd, eller varför man gör dopet i över huvud taget.

För dopet måste göras i tro och medvetet för att verkligen göra påverkan i våra liv. För dopet är inte bara en ritual något man gör som kristen utan är det absolut viktigaste man kan göra inte bara som kristen.

Födseln

Orsaken till att man som kristen gör ett dop är att vi kommer in i denna värld med en ond sida och en god sida. Dopet har som uppgift att tillsammans med tron och bön om ursäkt för våra synder, få oss att återförena oss med gud genom den helige anden, eller räddningen från helvetet eftersom den onda delen kommer att dra ned oss till helvetet. Så är det i denna dualistiska värld där gott och ond finns.

Det röda symboliserar själen den goda från gud.

Det blå symboliserar kroppen den onda sidan från satan köttet eller det fysiska.

Så här föds vi in i denna värld, en del ond och en sida god, vi lever i ett dualistiskt liv och värld dömd till helvetet om vi inte kommer till gud och återförenas.

Uppenbarelseboken 5:12 Och de sade med hög röst: ”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.” 

Romarbrevet 5:6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. 

Romarbrevet 5:8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. 

Uppenbarelseboken 21:8 Men de fega, de icke troende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.” 

Är man i detta stadium och lever utan gud och den heliga anden så kommer man att hamna i helvetet. För man har inte återförenats med gud. Man har inte gud i sitt liv utan lever fortfarande i upproret mot gud. Man kommer att dö det andra döden som själen får lida eller ens jag.

Dopet

Anledning till att vi gör dopet är att vi återigen ska återförenas med gud efter våra synders förlåtelse. Meningen är att man ska få den helige anden och därmed få nyckeln till himlen.

Till himlen i förlåtelsens namn

Efter dopet så är vi inte den fysiska eller köttets värld utan lever efter gud eller andens. Utan vi är med den, en ny människa eller pånyttfödd in i gud. Det är därför man gör dopet som ska göras i tro. Det handlar om att efter att Adam och Eva bröt kontakten med gud och därmed förvisade oss ut ur eden. Så återskapas kontakten efter Jesus korsfästelse och för alla som de som har bet om förlåtelse och döpt sig som får den helige anden.

Uppenbarelseboken 21:6 Han sade också till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. 

Uppenbarelseboken 21:7 Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. 

Romarbrevet 4:7 Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. 

Romarbrevet 4:8 Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. 

Den heliga anden är den vi får efter att vi bet om förlåtelse samt dopet.

Romarbrevet 5:5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.

Romarbrevet 5:10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. 

Romarbrevet 5:11 Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. 

Romarbrevet 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. 

Romarbrevet 5:13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. 

Romarbrevet 5:14 Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. 

Romarbrevet 5:15 Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom ett endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. 

Romarbrevet 5:16 Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. 

De som har fått förlåtelse finns uppskrivna i livets bok, för de har gjort det som behövs som att be om förlåtelse och döpt i tron.

Uppenbarelseboken 20:15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eld sjön. 

Utan att gjort detta så kommer vi aldrig att komma ur denna värld och kunna komma tillbaka där vi faktiskt hör hemma i himlen och inte denna sorgs värld med alla dess problem.

Kom till Jesus så att ni aldrig får höra detta den dagen ni står inför gud.

Matteus-evangeliet 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 

En värld som styrs av satan som hatar oss över allt eftersom satan föll för att han hade barn med kvinnor och därmed gjorde en stor synd och kastades till jorden. Satan hatar oss därför att han anklagar oss för att han föll till helvetet och inte av sina egna brott och gärning.

Lämna ett svar