John 8:32  Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Allt som händer i världen har sina rötter i religion och det är vad denna hemsida handlar om

Miljö

Klimatet handlar inte om rättvisa eller miljö

Idag så bombarderas vi av medias och andra av en skräckpropaganda om att vi skulle befinna oss i en klimatkris. Orsaken skulle vara att jorden blir allt varmare för att vi släpper ut co2 i atmosfären.  

Enligt de som sprider denna tro är detta utsläpp farligt och gör att vi därför måste sluta använda kol och olja. Enda lösningen skulle vara att vi slutar använda oss av fossila bränslen.

Det finns enormt mycket skrivet om hur vi människor påverkar klimatet från media, olika organisationer förutom IPCC. Det är nästan som en vägg av denna information på nätet för har man en annan åsikt så tystas man ned, försöker man leta på nätet så hittar man först enbart information om denna klimatförändring. För när folk söker efter fakta på nätet så letar de efter att snabbt och enkelt få information om ett ämne. Då letar man efter källor som de tror och anser är riktiga, de som man har hört ifrån media och skolan.  Samt att man hör så mycket om detta ifrån alla håll och då måste det vara sant eller hur. Därför tror många på det som skrivs och att de skriver sanning och förmedlar faktariktig information. Något som är helt förklarligt, för det är något som alla gör.

Orsaken till att många tror på detta är oftast dålig kunskap, inte ifrågasätter, läser enbart dessa klimatalarmister, bekvämt att hänga med andra utan att göra något själv, känna sig god. Detta är oftast orsaken till man tror på detta och får klimatångest och röstar på fel partier som miljöpartiet som styrs av fanatiker som egentligen inte vet eller har någon kunskap i ämnet, samt oftast har kommunistiska värderingar. De anser att vi i väst medvetet suger ut resten av världen, men har inte någon kunskap om egentligen varför ett land blir fattigt. Sanningen är att alla länder skadas av att det finns länder i fattigdom, eftersom det begränsar all handel. Ingen tjänar på att håla ett land fattigt.

De som sprider denna skräckpropaganda vill få oss att tro att vi människor är skadliga för i deras ögon moder jord, att vi skadar jorden på olika sätt är helt klart men just att koldioxid är värst stämmer inte. Vi har hot som är verkliga och som är skadliga det är utsläpp av skadliga ämnen i naturen som på olika sätt skadar arvsmassan och ger oss andra skador. Det är dessa problem vi borde fokusera oss på. Samt även förstöring av naturen på olika sätt. Men i stället har man lagt fokus på ett faktiskt icke problem, koldioxid. Läser man gjordens utveckling så ser man att den tid som var mest produktiv när det gäller växlighet, var en tid då koldioxid var mycket högre än idag. Då klarade sig stora djur som dinosaurier leva, något som man kan fråga sig om de hade kunnat göra idag. För vår växlighet behöver koldioxid för att växa i sin fotosyntes då de tar upp koldioxid och släpper ut syre, något de gör på dagen men på kvällen tvärt om. Så enkelt kan man säga att höga nivåer på koldioxid ger mer växlighet något som även jordbruket utnyttjar då de använder sig av koldioxid i deras växthus för att det ska växa mer. Istället så har de kommit fram med idén att just koldioxid är farlig och ett hot mot klimatet.

Har sett flera olika påståenden jag sett om hur Co2 skulle skada naturen:

Man vill få oss att tro att co2 är en giftig gas.

Man påstår att vi aldrig haft så höga co2 nivåer

C02 är inte bra för växter

Djur skadas av co2 och växer mindre t.ex. fisk

Att haven blir försurade av co2

Sådana här påståenden kommer man med även om det är helt fel, under jordens existens så har vi haft koldioxidnivåer på mycket högre nivåer än idag. Vi har haft en temperatur som har varierat närmast periodiskt på lång sikt och kort sikt. Men det är fakta som man inom klimatalarmismen inte talar om och faktiskt undviker att ta upp.

Under det senaste århundradet så har temperaturen varierat, under olika perioder har vi haft det kallare sedan har det kommit ungefär lika lång period av värme. Men istället kommer man med falska påståenden att klimatet påverkas av om vi har högre co2 i atmosfären.

”Problemet är att ganska små förändringar i atmosfärens totala växthusgasinnehåll påverkar klimatet. Mänskliga utsläpp av koldioxid verkar vara tillräckliga för att rubba denna känsliga jämvikt.”

Källa: https://www.hd.se/2007-09-24/koldioxid—livsviktig-och-livsfarlig

Om koldioxid hade varit giftig så hade inte växter kunnat ta upp det. Varför skulle det vara skadligt, en vanlig lögn man kommer med.

”Däremot finns koloxid som är en mycket giftig gas som bland annat uppkommer vid bilkörning.”

Källa: https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/det-%C3%A4r-skillnad-p%C3%A5-koloxid-och-koldioxid-1.16014339

Dårskapet har inga gränser man vill få till ett så kallat minus utsläpp. Om något skulle vara ett hot mot jorden och mänskligheten så är det sådana här vansinniga idéer.

”Jättelik dammsugare kan fixa klimatet

Gödsla hav med järn eller suga in koldioxid med en jättelik dammsugare – några av de möjliga metoderna för så kallade minusutsläpp kan låta som ren science fiction. Andra kan tyckas löjligt enkla.”

Källa: https://www.svd.se/sa-kan-vartaverket-bli-en-klimathjalte

Vi har även påståendet om att vi försurar haven något som inte stämmer.

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/miljopaverkan/forsurning-av-sjoar-och-vattendrag.html

Riktiga fakta om vad som faktiskt händer i världshaven.

https://www.klimatupplysningen.se/2015/01/21/ar-hoten-mot-varldshaven-overdrivna/

https://principia-scientific.org/ocean-acidification-claims-are-misleading-and-deliberately-so/

Alla dessa påståenden som enbart har till uppgift att få oss att bli oroliga och därmed tvinga fram förändringar som vi inte behöver göra. Dessa alarmister har försökt få oss att tro på den ofta påstådda klimatkris som skulle drabba oss om 10 års men detta är något man har sagt sedan 50 år sedan om inte längre tillbaka. För de har länge försökt att få oss hänga med på denna agenda. Trots att deras påståenden inte har stämt och inte inträffat gång på gång från allt att vi skulle se att isen i skulle försvinna på nord och sydpolen, etc…

https://pellvac.com/koldioxid-omvandlat-till-bensin/#page-content

Lite riktig klimatfakta än denna klimathets och lögner.

https://www.klimatupplysningen.se/2017/04/21/vilken-koldioxidhalt-ar-lagom/

Sanningen är att denna ”miljörörelse” som vill få oss att tro på detta, har en över 150 års lång historia. I början så kallades denna rörelse för ”Conservation movement”. Det intressanta är att denna rörelse började inte så långt efter industrialismen kom i gång, något som man märker att de är emot.

För att få oss att tro på detta så har man en ensidig rapportering att man visar övervägande personer med en tro på denna klimatförändring som något hot mot jorden och inte en naturlig del i jordens kretslopp. Medan man sällan rapporterar ifrån en så kallad klimatförnekare, men då oftast för att demonisera och göra karaktärsmord på denne person som vågar gå emot denna agenda.

Agendan

Vad är agendan och slutmålet med detta, om man tror att det har med tanke på miljön så har man blivit totalt lurad utan det är en agenda som handlar om att vi människor ska i deras ögon underkasta oss naturen och anpassa oss efter att vi ska lämna plats för naturen, växter och djur för dessa och låta naturen återigen stå i centrum för allt och inte människan. Så därför kommer man i framtiden att tvinga oss är att flytta ifrån landsbygden och villor förbjuda användandet av bensin och diesel därmed bilar och transporter. Tvinga oss att leva i stora lägenhetskomplex med små lägenheter och där elen kanske inte alltid fungerar, utan vi kommer att frysa på vintern då vi inte får förbruka för mycket energi i maktens ögon.  Där enbart transport får göras med hjälp av tåg, el bussar, elbil, cykel eller gå. Så vi kommer inte får resa eller äta kött, inte bo i för stora lägenheter, eller få några friheter. Helst ska vi sitta i vår lägenhet och se någon film eller serie och spela spel eventuellt gå på något cafe men inte röra oss för mycket ifrån hemmet. Vår inkomst kommer ifrån en statlig lön eller som man kallar den medborgarlön som alla får som troligen kommer variera efter hur duktig idiot man är, eller så medgörlig man är andra kommer troligen hamna på läger. Det skulle betyda att vi skulle bli under total kontroll av de som styr för vem vill svälta.

Utan vi ser en framtid då vi är slavar utan någon rätt att säga ifrån.

De får oss att tro att det handlar om rättvisa om att vi i väst den rika världen skadar världen och suger ut fattiga länder. Som alltid en stor lögn, för orsaken till att länder blir fattiga är ofta den egna landets korruption, något man ofta kan se i fattiga länder i Afrika, Sydamerika och Asien.

Klimatkonferensen i Madrid handlar om historisk rättvisa

https://www.etc.se/debatt/klimatkonferensen-i-madrid-handlar-om-historisk-rattvisa

Vad det egentligen handlar om är faktiskt något så många inte tar upp eller tänker på och det mest svår accepterade i detta. Varför folk gör som det gör även om det kan tyckas totalt ologiskt och dåraktigt så finns det en enkel förklaring till detta vansinne, det är så att allt har sina rötter i en urgammal religion som personer med makt och inflyttande tror på. Det gamla prästerskapet är tillbaka och vill åter styra världen som de gjorde innan tro det eller ej men innan kristendomen kom. Det är vad allt handlar om en återgång till ett hedniskt styrt samhälle där vanligt folk är slavar under ett envålds härskande prästerskap som hatar oss och ser oss som idioter som är lätta att manipulera. En grund är denna moder jords dyrkan som sprids över världen utan att vi faktiskt tänker på det. Hur många reagerar när de pratar om moder jord eller Gaia som är ett hedniskt utryck. De anser att vår jord är en levande varelse som du och jag. Där jordens olja är dess blod, kolet dess lungor. Lyssnar man på dessa alarmister så pratar de om denna moder jord och det är vad allt faktiskt handlar om.

” World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth

Today, our Mother Earth is wounded and the future of humanity is in danger.”

Källa: https://www.ienearth.org/world-peoples-conference-on-climate-change/

Om du inte tror mig sök på nätet eller läs en bok om vad dessa personer tycker, hur de skriver, vem de hatar oftast konservativa och kristna.

Lämna ett svar